Είστε εδώ

Β΄Πρακτικά συνεδρίασης

Διαβάστε τα πλήρες πρακτικά συνεδρίασης 13 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.20
της Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης