Είστε εδώ

Ε΄ Πρακτικά συνεδρίασης

Διαβάστε τα πλήρες πρακτικά συνεδρίασης 17 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.15
της Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης