Είστε εδώ

Προς: Α.Π.Σ. τμήμα μισθοδοσίας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11 ΜΕΓΑΡΑ: 4 / 3 /2014

ΠΡΟΣ
ΑΠΣ τμήμα μισθοδοσίας

Κατόπιν διαμαρτυριών από μέλοι μας διαπιστώθηκε μεγάλη διαφορά (από 70 έως 100 ευρώ) στην μισθοδοσία του μηνός Φεβρουαρίου και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τον λόγο αυτού.
Παρακαλούμε για ενέργειες σας και ενημέρωση μας .

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ