Είστε εδώ

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20 ΜΕΓΑΡΑ: 15 / 3 /2013

ΠΡΟΣ:
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Κοινοποίηση
Γενικό Γραμματέα ΠΡΟ.ΠΟ
κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Όπως σας εκθέσαμε και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση μας, έχουν προκύψει σοβαρά θέματα που απειλούν τόσο την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου μας όσο και την προσωπική μας ασφάλεια. Προς απόδειξη των ισχυρισμών μας σας καταθέσαμε ορισμένα στοιχεία (ηλεκτρονικές διεύθυνσης & Facebook) απ όπου και προκύπτει η στοχοποίηση που έχουμε δεχτεί τον τελευταίο καιρό .
Θέλουμε να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διαφύλαξη της προσωπικής μας ασφάλειας όσο και της θεσμικής μας ιδιότητας .
Σας ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μετά την εξέταση τον στοιχείων και τον εντοπισμό των φυσικών προσώπων που βρίσκονται πίσω από όλες της ανωτέρω ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου