Είστε εδώ

ΘΕΜΑ Περι εκλογικού επιδόματος

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 89351 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27 ΜΕΓΑΡΑ: 29 / 04 / 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΚΟΙΝ.
Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π.

Κατόπιν επικοινωνίας με το Α.Π.Σ. μας ενημέρωσαν ότι έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τα έγγραφα που αφορούν την χορήγηση του εκλογικού επιδόματος τον 3919 Π.Π.Υ.
Το συνολικό ποσόν που θα δοθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ανέρχεται στα 15 εκατ. Ευρώ
Το 2012 το είχαμε πάρει κανονικά όπως θυμόμαστε όλοι .
Θα ενημερωθείτε για ερχόμενες εξελίξεις περεταίρω.

Με τιμή
το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ