Είστε εδώ

ΘΕΜΑ: «Ωράριο και επιϕυλακές Π.Π.Υ.».  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ  ΠΥΡ/ΣΤΩΝ 
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1  – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 29144  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr      mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:42                                                                   ΜΕΓΑΡΑ: 16/ 05/2014

ΠΡΟΣ:

Πίνακες ανακοινώσεων Π.Υ.

ΠΟΠΥΣΥΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ωράριο και επιϕυλακές Π.Π.Υ.».

Σχετ.: 19410 οικ. Φ.105.6/15.04.2014 Διαταγή Α.Π.Σ.
         Αρ. πρωτ. 91/16.04.2014 έγγραϕο ΠΟΠΥΣΥΠ.

Συνάδελϕοι,
Σύμϕωνα με τα παραπάνω έγγραϕα:
Ο χρόνος εργασίας και οι άδειες των Π.Π.Υ. εϕαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για Π.Σ. σύμϕωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας με το Π.Σ.
Η εβδομαδιαία απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τις 37 ½ ώρες.
Οι Π.Π.Υ. δεν θα απασχολούνται Κυριακές, αργίες, νυχτερινά και δεν θα μετακινούνται εκτός έδρας μέχρι να εγκριθεί η σχετική ΚΥΑ.

Επίσημες αργίες είναι:
Όλες οι Κυριακές του έτους.
Η πρώτη του έτους.
Τα Θεοϕάνεια.
Η Καθαρά Δευτέρα.
Η 25η Μαρτίου.
Η Μεγάλη Παρασκευή.
Το Μεγάλο Σάββατο.
Η Κυριακή του Πάσχα.
Η Δευτέρα του Πάσχα.
Η 1η Μαίου.
Του Αγίου Πνεύματος.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου.
Η 28η Οκτωβρίου.
Η 17η Δεκεμβρίου «Τρεις παίδες εν καμίνω».
Η ημέρα των Χριστουγέννων και η επόμενη.
Σύμϕωνα με το 91/16.04.2014 έγγραϕο της ΠΟΠΥΣΥΠ, όταν υπάρχουν πιστώσεις και οι συνάδελϕοι κληθούν να εκτελέσουν υπηρεσίες πέραν του ωραρίου, εκτός της χρηματικής αποζημίωσης δικαιούνται και ανάλογο ρεπό.
Σε οποιαδήποτε παρέκκλιση των παραπάνω οι συνάδελϕοι να ενημερώνουν το Σωματείο ώστε να γίνουν ανάλογες ενέργειες και να ενημερώνεται και η Ομοσπονδία μας.
Η ιστοσελίδα της ΠΟΠΥΣΥΠ είναι www.pospid.gr και του Σωματείου μας είναι www.pyrosvestes.gr για άμεσες και υπεύθυνες ενημερώσεις.
Παρακαλείται ο διαχειριστής της ιστοσελίδας της ΠΟΠΥΣΥΠ για την ανάρτηση της ενημέρωσής μελών μας.                  

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ