Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ Π.Π.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 23-5-2014 email:ieremias197626@gmail.com

Αρ.Πρωτ. 101

Προς:ΠΟΠΥΣΥΠ

Σωματεία μέλη

Συνάδελφοι,κατά γενική ομολογία και παραδοχή,στα θέματα που χρήζουν λύσης διαφαίνεται μια Στασιμότητα.

1)Όσον αφορά στην αλληλογραφία με το Α.Π.Σ,στα έγγραφα,είτε δεν λαμβάνουμε απαντήσεις,είτε καθυστερούν ιδιαίτερα.

2)Το ωράριο των συνάδελφων Π.Π.Υ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη.

3)Οι διαταγές είναι ασαφής και ερμηνεύονται κατά το δοκούν.

4)Οι άδειες των ως άνω συναδέλφων δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

5)Τρία χρόνια δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα Μ.Α.Π.

6)Επιλαχόντες,πέρασαν ήδη 2,5 χρόνια και ο Νομός δεν υλοποιείται ,το θέμα λιμνάζει απογοητεύοντας όλους μας.

7)Αναγνώριση τίτλων σπουδών για τους συνάδελφους που αποφοίτησαν μετά την προκήρυξη,ακόμη εκκρεμεί.

8)Καθηκοντολογία,επίσης ένα μείζον πρόβλημα που και αυτό δεν έχει διευθετηθεί.

Σε ο,τι ειδικότερα αφορά σε συναδέλφους Π.Π.Υ,να αντιληφθούμε ότι η κύρια διεκδίκηση πρέπει να είναι η ένταξή τους στο μισθολογικό καθεστώς των μονίμων,όπως ήταν και η αρχική δημόσια διαβούλευση πριν γίνει Νόμος ο 3938/2011 και τότε θα λυθούν αυτόματα όλα τα προβλήματα.

Συνάδελφοι,ως πρωτοβάθμιο αγωνιστικό σωματείο,λαμβάνοντας υπόψιν τις δυσκολίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας,περιμένουμε από την Ομοσπονδία να μας δείξει τον δρόμο,ούτως ώστε,όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία να συστρατευθούν σε κοινό πραγματικό αγώνα.

Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για ποιον λόγο υποβιβάστηκε ο Β' Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας,Ιωάννης Παπαναστασίου.

Ο συγκεκριμένος συνάδελφος,εκλέχθηκε Δημοκρατικά και μάλιστα πρώτος σε ψήφους (σταυρούς προτίμησης) πριν τρεις μήνες από τα σωματεία μέλη των Δ.Σ.

Γνωρίζοντας,ιδίοις όμμασι τον αγώνα του συγκεκριμένου συναδέλφου,μας δημιουργεί ερωτηματικά η υποβίβαση του σε απλό μέλος της Ομοσπονδίας,ειδικά όταν στο σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του Π.Σ,κάποιοι άλλοι έλαμψαν δια της απουσίας τους!

Για το λόγο αυτό,θεωρούμε λανθασμένη την επιλογή.

Συνάδελφοι όσον αφορά στα προβλήματα,η λύση είναι μια και ενδεδειγμένη όπως παλαιότερα

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.

Με συναδελφικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας

Κουτσογιάννης Νικόλαος Ανδρεάδης Δαμιανός