Είστε εδώ

Υπογραφή συμβάσεως εργασίας εποχικού προσωπικού

Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβ/χων Πυρ/στών

Όπως σας είχαμε ενημέρωση για αρχές του μηνά έτσι και έγινε η Υπογραφή συμβάσεως εργασίας εποχικού προσωπικού

Συνημμένα αρχεία: