Είστε εδώ

ΘΕΜΑ: «Κενά Π.Π.Υ.»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 29144 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. www.pyrosvestes.org

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 46 ΜΕΓΑΡΑ: 19 / 5 /2014

ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
κ. Βασ. Παπαγεωργίου

ΘΕΜΑ: «Κενά Π.Π.Υ.»

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πόσες κενές θέσεις Π.Π.Υ. έχουν δημιουργηθεί ανά κατηγορία και ποια η πρόθεσή σας για την κάλυψη των κενών αυτών θέσεων από Π.Π.Υ.
Τέλος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πότε προτίθεστε να προσληφθούν οι υπόλοιποι 225 δόκιμοι πυροσβέστες.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747