Είστε εδώ

Ένας χρόνος από την πρόσληψη των Πυρ/στών Πενταετούς Υποχρέωσης

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 συμπληρώθηκε ένα έτος από την κατάταξη 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα. Μετά από σχεδόν δεκαετή αγώνα των συμβασιούχων πυροσβεστών που οδήγησε στην ψήφιση του Ν3938/2011, 3400 από τους 5500 συμβασιούχους πυροσβέστες και 600 πολίτες ενίσχυσαν το ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσα από ένα αδιάβλητο πλαίσιο που σαφώς αναγνώριζε την κεφαλαιώδους σημασίας προσφορά και εμπειρία των συμβασιούχων πυροσβεστών.
Στον ένα χρόνο εφαρμογής του θεσμού έγινε φανερή η σημαντικότατη ενίσχυση του Σώματος σε ανθρώπινο δυναμικό και, κατ' επέκταση και η αύξηση της επιχειρησιακής του επάρκειας, που οι 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης επέφεραν. Για πρώτη ίσως φορά τα τελευταία δέκα χρόνια το Σώμα “ανάσανε” από πλευράς επάρκειας του ανθρώπινου δυναμικού του, εκπληρώνοντας έτσι καλύτερα την αποστολή του έναντι του κοινού συνόλου και ελαφρύνοντας τον εργασιακό φόρτο στο προσωπικό του. Στο ίδιο διάστημα ωστόσο έγιναν φανερές και οι όποιες αβλεψίες του ισχύοντα νόμου (πλήρης εργασιακή ενσωμάτωση, εργασία κατά τις νύχτες και αργίες, πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίηση κ.α.), οι οποίες με πολύ μικρό επιπλέον κόστος μπορούν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την αξιοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και κατά συνέπεια και την επιχειρησιακή επάρκεια του Σώματος.
Το σύνολο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, έχοντας πλήρη επίγνωση της κοινής εργασιακής μας μοίρας, έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την περεταίρω βελτίωση της εργασιακής μας πραγματικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, όπλο μας αποτελεί η αγωνιστική εμπειρία του κλάδου μας και οχυρό μας ο νόμος 3938/2011.
Συνεχίζουμε μαζικά, με σύμπνοια και αποφασιστικότητα.