Είστε εδώ

Τοποθέτηση του Σωματείου Α.Μ.Θ σε έγγραφο της Ομοσπονδίας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΠΥΣΥΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03) 2. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΠΥΣΥΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ 1. Δ.Σ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4η ΕΜΑΚ 3. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τ.Κ 69100
E mail ipapanast@gmail.com
ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : 2510 611302 & 25510 38371
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 62 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27/06/2014

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση σε έγγραφο σας»
Σχετ: «Με αριθ. πρωτ. 185/11/06/2014 έγγραφο σας»

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της απάντηση σας με αριθ. πρωτ. 185 στης 11/6/2014 στο υπ. αριθ. πρωτ. 101 στης 23/05/2014 έγγραφο του Σωματείου Κεντρικής Μακεδονίας , στο οποίο υπάρχει και η εμπλοκή του Σωματείου μας.
Θα θέλαμε να σταθούμε στο άρθρο 24 και τις παραγράφους 3 – 4 του καταστατικού της Ομοσπονδίας του επικαλείσθε στο έγγραφο σας , ότι εντέλει η αιτία της ανασύνθεση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας ήταν παράβαση αυτών των παραγράφων όπως γράφετε απαντώντας στην ερώτηση που σας έχει υποβληθεί και αναφέρουμε παρακάτω:

• ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για ποιον λόγο υποβιβάστηκε ο Β' Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ιωάννης Παπαναστασίου.
Ο συγκεκριμένος συνάδελφος, εκλέχθηκε Δημοκρατικά και μάλιστα πρώτος σε ψήφους (σταυρούς προτίμησης) πριν τρεις μήνες από τα σωματεία μέλη των Δ.Σ.

• ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: Ως προς το ερώτημα που μας απευθύνεται σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε ανασύνθεση του Δ.Σ για λόγους που εμπίπτουν στο άρθρο 24 παρ.3 «Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να ενεργούν αντίθετα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συνεδρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβαίνουν ευσυνείδητα σε πράξεις ή παραλείψεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της Ομοσπονδίας.» και άρθρο 24 παρ.4 «Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε μία από τις στην παρ.3 του παρόντος άρθρου αναφερόμενες παραβάσεις, τότε δημιουργείται λόγος για ανάκληση του υπαιτίου μέλους από το αξίωμα που τυχόν κατέχει.»

Θα θέλαμε επίσης να μας γνωρίσετε βάση του άρθρου 2 παρ. 2 πάλι του καταστατικού που επίσης σας παραθέτουμε παρακάτω:

• Άρθρο 2 παρ. 2 Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ηθικών ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της δυνάμεώς της.

• Άρθρο 2 παρ. 4 Να διαφωτίζει τα Σωματεία – μέλη της για την κοινωνική τους αποστολή τη θέση τους στην κοινωνία, τον τρόπο και το συντονισμό των επιδιώξεων των συμφερόντων τους και κυρίως να αναπτύσσει την αλληλεγγύη μεταξύ τους .

Ποία ήταν η θέση και η στάση της Ομοσπονδίας, όταν σαν ιδρυτικό Σωματείο μέλος της, εκφράσαμε στο Δ.Σ την αντίρρηση μας στο να συμμετέχουν συνάδελφοι άλλου Σωματείου μη μέλος της, οι οποίοι στράφηκαν κατά του Σωματείου μας και της Ομοσπονδίας μας με γραπτές αποδείξεις τις οποίες και σας παραθέσαμε , πριν την τελική κατάρτιση του ψηφοδελτίου για την ανάδειξη των αιρετών αντιπροσώπων των Π.Π.Υ στα Συμβούλια μεταθέσεων.
Η θέση και η στάση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας ύστερα από προτροπή του προέδρου για ανασύνθεση του Δ.Σ.
Η αντίθεση του Σωματείο μας και η θέση που πήραμε επίσημα πάντα με επιχειρήματα και στοιχεία τα οποία σας είχαμε παραθέσει, που θα έπρεπε να λάβετε σοβαρά υπόψη, κάτι το οποίο δεν κάνατε, εν αντιθέσει από ότι φάνηκε πήρατε θέση υπέρ Σωματείου μη μέλους σας.
Απαξιώνοντας έτσι τις θέσεις ιδρυτικού Σωματείου μέλους σας, και επιβραβεύσατε εντέλει δύο φορές αυτόν που στράφηκε εναντίον σας με τα γραφόμενα του, δίνοντας του έτσι θέση στο ψηφοδέλτιο τη μια, και την ανασύνθεση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τη άλλη, ισχυριζόμενοι ότι η αντίθεσή μας αυτή ήταν λόγος για ανάκληση του υπαιτίου μέλους από το αξίωμα που τυχόν κατέχει .

• Εδώ ταιριάζει το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ομοσπονδίας : διαφύλαξη και προαγωγή, ηθικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της δυνάμεώς της.

Για το ιστορικό το εν λόγο Σωματείο συστάθηκε με της ευλογίες και τις προτροπές του προηγούμενου προεδρείου της Ομοσπονδίας, από μέλη του Σωματείου Α.Μ.Θ που διαγράφηκαν για συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με το σύνολο των διεκδικήσεων του κλάδους μας όλα αυτά τα χρόνια.

• Εδώ ταιριάζει το άρθρο 2 παρ. 4 του καταστατικού της Ομοσπονδίας : Να διαφωτίζει τα Σωματεία – μέλη της για την κοινωνική τους αποστολή τη θέση τους στην κοινωνία, τον τρόπο και το συντονισμό των επιδιώξεων των συμφερόντων τους και κυρίως να αναπτύσσει την αλληλεγγύη μεταξύ τους.

Καλό είναι να επικαλούμαστε το καταστατικό μας, πρώτα όμως θα πρέπει να είμαστε καλοί γνώστες αυτού, δεύτερων θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο των άρθρων του και όχι μόνο αυτών που μας εξυπηρετούν κατά περίπτωση, τρίτων οι όποιες αποφάσεις του Δ.Σ παίρνονται βάση καταστατικού και θα πρέπει απορρέουν επίσης από το σύνολό των άρθρων του, χωρίς αυτές να αντικρούουν σε άλλα άρθρα του και τέλος να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και όχι κατά το δοκούν για προσωπικούς λόγους.

Σας επισυνάπτουμε το σύνολο των γραφόμενων για του λόγου του αληθές

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
κιν. 6948401282 & * 750942 κιν. 6947402626 & *786272

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ- www.pospid. – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ-Τ.Κ. 19100-ΤΗΛ.-FAX:22960 29144

Μέγαρα:11/06/2014 Αρ.Πρώτ: 185

ΠΡΟΣ:1) Σωματείο Συμβασιούχων &
Π.Π.Υ Κεντρικής Μακεδονίας
2) Σωματεία Μέλη

Θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο»
Σχετ: «101/23-05-2014 έγγραφο σας»

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού:

1) Σας ενημερώνουμε ότι η ομοσπονδία μας καθημερινά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με κάθε νόμιμο μέσον, προκειμένου να υπερασπιστεί κεκτημένα εργασιακά μας δικαιώματα αλλά και να προωθηθούν τα εκκρεμή θέματα μας, με απώτερο σκοπό την πλήρη εργασιακή αποκατάσταση όλων μας. Για το λόγο αυτό με ανακοίνωση μας 164/02-06-2014 υπενθυμίζουμε σε όλους τα διδάγματα του παρελθόντος και το τρίπτυχο ΕΝΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΙΣΤΗ πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν οι επιτυχίες μας και ταυτόχρονα καλούμε σε συστράτευση κάθε Π.Π.Υ και Συμβασιούχο συνάδελφο υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας ώστε να διεκδικήσουμε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις τον στόχο μας.

2) Ως προς το ερώτημα που μας απευθύνεται σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε ανασύνθεση του Δ.Σ για λόγους που εμπίπτουν στο άρθρο 24 παρ.3 «Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να ενεργούν αντίθετα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συνεδρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβαίνουν ευσυνείδητα σε πράξεις ή παραλείψεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της Ομοσπονδίας.» και άρθρο 24 παρ.4 «Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε μία από τις στην παρ.3 του παρόντος άρθρου αναφερόμενες παραβάσεις, τότε δημιουργείται λόγος για ανάκληση του υπαιτίου μέλους από το αξίωμα που τυχόν κατέχει.»
Η συγκρότηση του Δ.Σ πραγματοποιήθηκε με ψήφους 13-0 για τα αξιώματα των 1)Γεν.Γραμματέα,2)ΆΑντιπροέδρου,3)Αναπ.Γεν.Γραμματέα,4)Ταμεία,5)Οργαν,Γραμματέας, 6)Γραμματεία Δημ.Σχέσεων,7) Αναπ.Ταμείας,8) Μελών, με ψήφους 12 υπέρ 1 λευκό το αξίωμα του Προέδρου και 12 υπέρ 1 κατά το αξίωμα του ΄Β Αντιπροέδρου.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία!

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Φαραντάκης Αλέξανδρος Ανδρεαδάκης Βασίλειος