Είστε εδώ

ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπων

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 30 ΜΕΓΑΡΑ: 30 / 3 /2013

ΠΡΟΣ: Π.Π.Υ. Κατσίκη Νικόλαο
Π.Π.Υ. Ρούσσο Μάρκο
Π.Π.Υ. Κορρέ Ιωάννη
Π.Π.Υ. Βλάχο Ευάγγελο

Κοινοποίηση : Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου
Π.Υ. Ερμούπολης
Π. Κ. Άνδρου
Π. Κ. Πάρου
Π. Κ. Νάξου
Π. Κ. Θήρας
ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπων

ΣΧΕΤ: Του υπ’ αρίθμο καταστατικού α) 24554/5460/491/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής και συγκεκριμένα του άρθρου 13 περί βοηθητικών επιτροπών και του άρθρου 17 περί παραρτημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ανακοινώνει την εκπροσώπηση των εργαζομένων Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
Για το Νομού Κυκλάδων ορίζετε περιφερειακός εκπρόσωπος ο Π.Π.Υ.(18590) Κατσίκης Νικόλαος (τηλ.6976189631).
Για το Π.Κ. Πάρου ορίζετε τοπικός εκπρόσωπος ο Π.Π.Υ.(19983) Ρούσσος Μάρκος (τηλ.6942408779).
Για το Π.Κ. Νάξου ορίζετε τοπικός εκπρόσωπος ο Π.Π.Υ.(18722) Κορρές Ιωάννης (τηλ.6976791138).
Για το Π.Κ. Θήρας ορίζετε τοπικός εκπρόσωπος ο Π.Π.Υ.(17722) Βλάχος Ευάγγελος (τηλ 6973267952).
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.
Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου