Είστε εδώ

ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπων

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 31 ΜΕΓΑΡΑ: 31 / 3 /2013

ΠΡΟΣ: Π.Π.Υ. Μπούσια Λαμπρινή
Π.Π.Υ. Βασιλάκου Σταματίνα
Π.Π.Υ. Ευθυμιόπουλο Σταμάτη

Κοινοποίηση: Π.Δ.Π.Υ Αττικής
Δ.Π.Υ. Πειραιά
3ος Π. Σ. Πειραιά
Π.Κ. Αίγινας

ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπων

ΣΧΕΤ: Του υπ’ αρίθμο καταστατικού α) 24554/5460/491/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής και συγκεκριμένα του άρθρου 13 περί βοηθητικών επιτροπών και του άρθρου 17 περί παραρτημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ανακοινώνει την εκπροσώπηση των εργαζομένων Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
Για το Π.Κ.Αίγινας ορίζετε εκπρόσωπος η Π.Π.Υ.(19420)Μπούσια Λαμπρινή(τηλ.6957-833-892).
Καθώς και η Π.Π.Υ.(17651) Βασιλάκου Σταματίνα (τηλ.6980-525-537).
Καθώς και ο Π.Π.Υ.(21456) Ευθυμιόπουλος Σταμάτης (τηλ.6932-665-255).
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου