Είστε εδώ

ΘΕΜΑ : ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03) κ. Αλεξάνδρο Δερμεντζόπουλο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12) aldermen@otenet.gr
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4η ΕΜΑΚ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ
Τ.Κ 69100 E mail ipapanast@gmail.com κ. Βασίλη Κικίλια ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 2510 611302 – 25510 38371
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 71 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20 /07/2014

ΘΕΜΑ : ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Μας απασχολεί ιδιαίτερα σαν κλάδο η μη αναγνώριση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί μεταγενέστερα της πρόσληψή μας στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης .
Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό συναδέλφων θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική και βασική προτεραιότητά τους, την επιμόρφωση και την συμπληρωματική εκπαίδευση τους, με στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, καταβάλλονται από πλευράς τους προσπάθειες για την αναβάθμιση του μορφωτικού τους επιπέδου, από αυτό που είχαν κατά την ημερομηνία της πρόσληψής τους, προσπάθειες που πολλές φορές ξεπερνούν το επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η συνεχιζόμενη μαθησιακή και επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του, σε συνάρτηση με την εργασιακή εμπειρία την υλικοτεχνική υποδομή τις προκλήσεις των καιρών και τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις, βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών του και των εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του.

Δυστυχώς όμως οι προσπάθειες αυτές βελτίωσης του μορφωτικού επιπέδου των συναδέλφων δεν αναγνωρίζονται από πλευράς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφού η απόκτηση τίτλων σπουδών από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν συνδέεται με μισθολογική εξέλιξη.
Έτσι συνάδελφοι που έχουν αποκτήσει μεταγενέστερα της πρόσληψής τους τίτλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντί να ενταχθούν στην αντίστοιχη κατηγορία βάση του τίτλου σπουδών που πλέον κατέχουν, παραμένουν στην κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βάση του τίτλου σπουδών της πρόσληψή τους.
Θεωρούμε, στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, αφού άτομα με τον ίδιο τίτλο σπουδών αντιμετωπίζονται διαφορετικά.
Θα παρακαλούσαμε λοιπόν, για την παρέμβασή σας, θεωρώντας ότι το καθ’ ύλην αρμόδιο να επελήφθη επί του θέματος είναι το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων αναμένουμε ενέργειές σας, και ενημέρωση μας .

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
κιν. 6948401282 & 750942 κιν. 6939058135 & * 701023