Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ Π.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τ.Κ. 27065 ΤΗΛ-FAX 2625023894 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ (Αρ.κατ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας 24/2013)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ : 20 / 7 / 2014

ΠΡΟΣ :

Δ.Σ. Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π.

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π.

Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε την ένταξη του Σωματείου μας στην δύναμη της
Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα :

A) Ονομαστικό πίνακα των προσώπων που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
B) Έγγραφη αίτηση, η οποία αναφέρει τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων μελών στο Μητρώο του σωματείου.

Γ) Αντίγραφο αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης.
Δ) Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού.

Αναμένουμε για ενέργειες σας .

Με τιμή
για το Δ.Σ του σωματείου

-ο- -ο-
Πρόεδρος Γραμματέας

Τζούβαλης Παναγιώτης Ζιάτας Νίκος