Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Π.ΟΠ.Υ.ΣΥ.Π
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ 1. Δ.Σ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4η ΕΜΑΚ 3. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τ.Κ 69100 E mail ipapanast@gmail.com ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : 25510 38371 2510 611302
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 74 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27/07/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ

Σας γνωρίζουμε και σας θέτουμε τα θέματα που προτείνουμε προς συζήτηση , κατά την διάρκεια συνεδρίασης των προέδρων των πρωτοβάθμιων Σωματείων 02/07/2014 αλλά και κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας στης 03/07/2014 .
Παρακαλούμε να τα συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς συζήτησης των αντίστοιχων οργάνων.

Θέματα προς συζήτηση είναι τα παρακάτω:
1) Καθορισμός και έκδοση διαταγής των εκτός έδρας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών
2) Γνωστοποίηση του αριθμού των κενών θέσεων Π.Π.Υ που προέκυψαν και αναπλήρωση αυτών από τον πίνακα επιλαχόντων
3) Άμεσης απορρόφησης ισάριθμων επιλαχόντων Π.Π.Υ και εφαρμογή του της παρ. 6 του άρθ. 15 3938/2011 μετά και την κατάταξη των 500 δοκίμων Γενικών Καθηκόντων
4) Προώθηση της ΚΥΑ για την ένταξη μας στον πίνακα των Κ.Β.Α.Ε που λήγει στις 11/08/2014 , και επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους ΠΠΥ
5) Προώθηση Π.Δ και ορισμός του ειδικού καθηκοντολόγιου μετά την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 21321 οικ. Φ.109.1
6) Εμπλοκή μας σε καθήκοντα προληπτικής πυροπροστασίας σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρο 92 του νόμου 4249/2014 και η πιθανή σχέση μας με τη αναδιαμόρφωση των Δασικών Υπηρεσιών.
7) Ομογενοποίηση των Π.Π.Υ. και εναρμόνιση των καθηκόντων μας με αυτά του Πυροσβεστικό προσωπικό βάση της παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 (Α΄ 63) και όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9α του άρθρου 98 του Ν 4249/2014
8) Ταυτότητα της Ομοσπονδίας , όσον αφορά την ονομασία της και όσων ορίζει το καταστατικό της για την αποδοχή ή μη εγγραφής Σωματείων αμιγώς Π.Π.Υ ή Συμβασιούχων.
9) Θέματα αδειών - ειδικών αδειών - ωραρίων - επιφυλακών - μεταθέσεων των Π.Π.Υ.
10) Μετακίνηση Π.Π.Υ από πεζοπόρα τμήματα εκτός της υπηρεσίας έδρας τους και σε άλλες υπηρεσίες των περιφερειών μετά την λήξη της αντιπυρικής , προς ενίσχυση αυτών αλλά και αποσυμφόρηση των υπηρεσιών έδρας τους .
11) Ένταξη Π.Π.Υ στην αντίστοιχη κατηγορία βάση του τίτλου σπουδών Δ.Ε που πλέον κατέχουν, και έχουν αποκτήσει μεταγενέστερα της πρόσληψής τους
12) Μέσα ατομικής προστασίας.
13) Πιθανή απορρόφηση όσων έχουν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης πριν τη λήξη της πενταετίας βάση της παρ. 1 εδάφιο β΄ άρθρο 98 του Ν 4249/2014.

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κιν. 6948401282 & 750942 κιν. 6939058135 & * 701023