Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1. Δ.Σ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03) 2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12) 3. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4η ΕΜΑΚ
Τ.Κ 69100
E mail ipapanast@gmail.com ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : 2510 611302 - 25510 38371
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 137 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16/10/2014

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ

Συνάδελφοι,
Όπως γράψαμε και στην ενημέρωση μελών μας στις 9/10/2014 κατά τη συνάντηση μας με τον διευθυντή του Υπουργού κ. Δημόπουλο , ενημερωθήκαμε για την πρόθεση του Υπουργείου ότι μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου θα προγραμματιστεί από κοινού συνάντηση στο Υπουργείο , στην οποία θα μετέχουν το Αρχηγείο Π.Σ , Σωματεία , Ενώσεις και Ομοσπονδίες , προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» για την επίλυση των θεμάτων που εκκρεμούν μετά την ψήφιση του Ν. 4249/2014 για την αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Μετά την ψήφιση του Ν. 4249/2014 ένα από τα πολλά θέματα που απασχολούν Υπουργείο , Αρχηγείο αλλά και όλους εμάς , είναι η ομογενοποίηση του προσωπικού .
Μια από της « απειλές » που αναφέρεται και στο στρατηγικό σχεδιασμό του Π.Σ. για τα έτη 2015 – 2019 , είναι η πιθανή αδρανοποίηση του Ν. 4249/2014 λόγω της μη έκδοσης των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού , καθώς επίσης ένα από τα αδύνατα σημεία η ανομοιογένεια του προσωπικού του Σώματος και η επιχειρησιακή διαχείριση του .

Στο ζήτημα της ομογενοποίησης έχουν προστεθεί και άλλα δεδομένα πέραν από αυτά κατά τη συζήτηση του νόμου , όπως αυτό της ένταξης από τη δεξαμενή των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας αλλά και η ταυτόχρονη εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων του μονίμου προσωπικού που υπάγονται στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. , με σκοπό την επίτευξη της πολυσυζητημένης ομογενοποίησης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος .
Τα δεδομένα αυτά προκαλούν εκ νέου ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα από τα θεσμικά μας όργανα , μιας και θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον όπως αναφέραμε παραπάνω , και είναι :
1. Μονιμοποίηση πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας όσων έχουν τα τυπικά προσόντα και σταδιακή για όσους αποκτήσουν μεταγενέστερα απολυτήριους τίτλους λυκείου
2. Τρόποι αξιολόγησης και με ποια κριτήρια
3. Έκθεσης ικανότητας
4. Αύξησης του ορίου ηλικίας
5. Διατήρηση του θεσμού του Π.Π.Υ και ανανέωση της εργασίας τους μέχρι συνταξιοδότησης , όσων δεν έχουν τα τυπικά προσόντα μονιμοποίησης
6. Απορρόφηση των επιλαχόντων μέσα στην 5ετια , όσο είναι και η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων Π.Π.Υ μετά την ψήφιση του Ν. 4249/2014 και την παράταση αυτού κατά 2 έτη
7. Κατάθεση τροπολογίας και ψήφιση σχετικής διάταξης , ώστε να αρθεί το νομικό αδιέξοδο της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του Νόμου 3938/2011
8. Κατάθεση τροπολογίας και ψήφιση σχετικής διάταξης , για την ένταξη των συναδέλφων του 2009 στους πίνακες επιτυχόντων επιλαχόντων Π.Π.Υ.
9. Ανανέωση της πενταετίας και αύξηση των μηνών εργασίας για τους συναδέλφους που έχουν μείνει εκτός ρύθμισης
Για τα παραπάνω θέματα που επιγραμματικά αναφέραμε , θεωρούμε ότι θα πρέπει να προκληθεί άμεσα μια διευρυμένη συζήτηση μέσα στα όργανα του κλάδου μας , γιατί σύντομα θα κληθούμε να καταθέσουμε προτάσεις και θέσεις επί των θεμάτων.
Οι όποιες αποφάσεις παρθούν θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ευρείας αποδοχής και δεσμευτικές για όσους θα συμμετέχουν στις όποιες διαπραγματεύσεις , προς όφελος του κλάδου αλλά και των συναδέλφων , και όχι μονομερής από το στενό περιβάλλον του προεδρείου βάσει προσωπικών επιδιώξεων αυτού , όπως συνηθίζεται τώρα τελευταία χωρίς την υποτυπώδη ενημέρωση ακόμα και σε επίπεδο μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας .
Πρέπει κάποια στιγμή το πάθημα να γίνει μάθημα και λανθασμένες τακτικές του παρελθόντος που δεν οδηγούν πουθενά , να τις διορθώσουμε αν θέλουμε να τραβήξουμε μπροστά , όχι στα λόγια αλλά στην πράξη , γιατί απ ότι φαίνεται και συνεχίζουν και επαναλαμβάνονται αυτές οι τακτικές του αποφασίζω και διατάσσω μέσα στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας …

Αν δεν χαραχθεί και δεν συμφωνηθεί κοινή πορεία με γνώμονα το κοινό συμφέρον όλων , που θα δεσμεύει όλες τις πλευρές , δεν θα υπάρξει κοινή πορεία .

Επιβάλλετε στην παρούσα φάση όσο ποτέ άλλοτε να βρούμε το βηματισμό μας , μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο βασισμένο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που περιμένουν στη γωνία και να λειτουργήσουμε σαν σύνολο χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας , μέσα αλλά και έξω από τα θεσμικά όργανα για να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους αυτούς που εκπροσωπούμε και πρέπει να νοιαζόμαστε πραγματικά .

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ H Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ