Είστε εδώ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ενημέρωση Μελών Για Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας
Τετ, 10/22/2014 - 09:02 — vadre

Αριθ. Πρωτ. : 464
Αρ. Σελίδων : 2

Αθήνα : 21.10.2014

Προς :
Σωματεία Μέλη

Θέμα : Ενημέρωση Μελών Για Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας

Συνάδελφοι,

Επανειλημμένες φορές σας έχουμε ενημερώσει πως ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε προκειμένου το επάγγελμά μας να ενταχθεί στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων με αντίστοιχη καταβολή του εν λόγω επιδόματος είναι εξαιρετικά δύσκολος και μακρύς.

Στο διάστημα αυτό που γίνονται αδιάλειπτα προσπάθειες για δικαίωση των εργασιακών μας θεμάτων, ουδέποτε αναφέραμε εγγράφως ή προφορικώς οτι έχουμε επιτύχει την κατοχύρωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Η Ομοσπονδία μας στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων της συνεχίζει απρόσκοπτα την προσπάθεια σε κάθε αρμόδια κατεύθυνση ώστε να διεκδικηθεί με τις καλύτερες αξιώσεις ο στόχος μας αυτός.

Σε απάντηση των συναρμόδιων Υπουργών στην ερώτηση βουλευτών μετά την επιστολή που απέστειλε η Ομοσπονδία μας με Αρ. Πρωτοκ. 239//18.07.2014, πήραμε δύο αντικρουόμενες απαντήσεις οι οποίες θόλωσαν ακόμα περισσότερο τα νερά.

Συγκεκριμένα:

α) Το Συναρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης απάντησε ότι δεν έχει διαβιβαστεί για συνυπογραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση εντός της οριζόμενης εκ του νόμου προθεσμίας ( 11.08.2014 ) για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

β) Στην ίδια ερώτηση το Συναρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απάντησε ότι σε ότι αφορά τη ρύθμιση του θέματος, καταρτίσθηκε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης το οποίο βρισκόταν στο στάδιο της συνυπογραφής από τους συναρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Δυστυχώς κακοπροαίρετα και μόνο, κάποιοι “συνάδελφοι” υποκινούμενοι εκ τον έσω του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μονόπλευρα και μεροληπτικά παρουσιάζουν μέσα από τα site τους την απάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αναφέρει ότι : δεν έχει σταλεί για συνυπογραφή σχέδιο Υπουργικής Απόφασης από το συναρμόδιο Υπουργείο και δεν αναφέρουν την απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη : που αναφέρει ότι έχει σταλεί το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης το οποίο βρισκόταν στο στάδιο της συνυπογραφής.

Οι αναρτήσεις αυτές, σκοπό έχουν να αμαυρώσουν τις προσπάθειες της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. και του προεδρείου της, την κρίσιμη αυτή στιγμή που αναμένεται συνάντηση με τα αρμόδια Υπουργεία για να εξετάσουμε ενδελεχώς το ζήτημα. Σε περίπτωση που υπήρχε ανιδιοτελής σκοπός στην ενημέρωση επί του θέματος, τουλάχιστον όφειλαν να αναφερθούν και οι δύο όψεις που παρατίθενται και όχι μόνο η αρνητική όπως και έγινε.

Ως προς την ουσία των εξελίξεων του θέματος αυτού, όπως σας έχουμε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα, επειδή η δαπάνη που προκαλείται είναι πολύ μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ο Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών με επιστολή τους με Αρ. Πρωτοκ. 3305/08.08.2014, όπως αναφέρεται και στην απάντηση τους, ενημέρωσαν τους ομότιμούς τους Υπουργούς για την από κοινού απόφασή τους να συνεχίζει να χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όσους χορηγούνταν έως και σήμερα, μέχρι να επανεξεταστεί το θέμα για να μην υπάρχουν αδικίες για τα επαγγέλματα που θα χορηγηθεί.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της κρισιμότητας της στιγμής, καθώς βρισκόμαστε σε αναμονή για την επίλυση των εργασιακών μας θεμάτων που είναι πρωτίστης σημασίας για εμάς, δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω με τέτοιου είδους μικροπρέπειες.

Θα έρθει η κατάλληλη στιγμή που ''κάθε κατεργάρης θα πάει στο πάγκο του''.

Με εκτίμηση για την
Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ : 6974709262

O ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6972490180