Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
& ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03)
ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ 69100
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΟΙΗΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. ΤΗΛ. & ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : 2510 611302 & 25510 38371

ΠΡΟΣ : 1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ 3. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 155 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06/12/2014

ΘΕΜΑ : Προτάσεις του Σωματείου Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για την Ομογενοποίηση του τριχοτομημένου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος

 Ομογενοποίηση Προσωπικού με την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
 Απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων του διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
 Ένταξη των συναδέλφων του 2009 στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
 Διατήρηση του θεσμού του Συμβασιούχου Πυροσβέστη ανανέωση 5ετίας η 3ετίας και αύξηση των μηνών εργασίας

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε και εγγράφως τις θέσεις του Δ.Σ του Σωματείου μας για την πολυσυζητημένη ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού του Π.Σ. Πρόκειται για τις προτάσεις μας έτσι όπως εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι πραγματικά ωφέλιμο να παρουσιαστούν και να συζητηθούν , σε επικείμενο διάλογο .
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ :

Η πολιτεία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, οφείλει να στηρίξει και να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία και ετοιμότητα σε 24ωρη βάση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος , σε συνάρτηση πάντα με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Προκειμένου να λάβει χώρα η εξεύρεση λύσεων στα σοβαρά θεσμικά υπηρεσιακά προβλήματα του προσωπικού , σας παραθέτουμε πιο κάτω τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αποτελεσματικότητά του Π.Σ., σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο .

Οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν την πλήρη ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να αρθούν οι όποιες « διαφορές » υπάρχουν στο Π.Σ., για να μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που ορίζονται από τον Κ.Ε.Υ.Π.Σ για όλο το προσωπικό απαρέγκλιτα , χωρίς εξαιρέσεις.

Οι όποιες διαφοροποιήσεις (σε καθήκοντα, ωράρια, μισθολόγιο, ασφαλιστικό, άδειες, μεταθέσεις) είναι τροχοπέδη στην εφαρμογή κανονισμών που μόνο προβλήματα δημιουργεί στην πρόοδο του Πυροσβεστικού Σώματος , όταν το προσωπικό αυτό κατηγοριοποιείται, λόγω αυτών των διαφοροποιήσεων και της άνισης μεταχείρισής του.

Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει ένας ειλικρινής και διευρυμένος διάλογος , στον οποίο θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπροσώπους όλων των συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος , να μεταφέρουν τα προβλήματα και τις απόψεις των συναδέλφων , έτσι όπως οι ίδιοι τα βιώνουν στην καθημερινότητα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους , από το υπάρχον καθεστώς του τριχοτομημένου προσωπικού ( μόνιμο προσωπικό , Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχοι Πυροσβέστες) αλλά και τους προβληματισμούς τους για την ομογενοποίηση με ποιό τρόπο θα επιτευχθεί αυτή , αλλά και πότε .

Επιτυγχάνοντας το πρώτο βήμα θα έχουμε συνδράμει ώστε:

 Να απαλειφθούν οι όποιες διαφορές
 Να αυξηθεί η αλληλεγγύη και ο σεβασμός του ατόμου
 Να ενισχυθεί το πνεύμα ομαδικότητας που είναι βασικό συστατικό προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με αποτελεσματικότητα σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο.

Αποδεικνύεται καθημερινά ότι πλέον οι προκλήσεις ολοένα αυξάνουν και διαρκώς γίνονται συνθετότερες στην αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.

'Έτσι λοιπόν, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού και με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης οφείλουμε από κοινού να οργανώσουμε όσο το δυνατό καλύτερα τα του οίκου μας.

Αξιοποίηση, επίσης, όλου του έμψυχου δυναμικού χωρίς διακρίσεις και τοποθέτηση αυτού, ανάλογα με την επιστημονική κατάρτιση με ανώτατες ή ανώτερες σπουδές συναφείς με το αντικείμενο εργασίας αλλά και η προηγούμενη εμπειρία , με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού , τώρα που το Π.Σ. αποτελεί το βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας .

Ένα γεγονός, που συνέτεινε στον επανακαθορισμό του συνόλου του πυροσβεστικού και διασωστικού μηχανισμού της χώρας , μέσα από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του , ώστε να ανταπεξέλθει στις επιπλέον αρμοδιότητες .

Εντοπίζουμε έτσι τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες , καθώς τις όποιες παθογένειες και αδυναμίες ή ενδεχόμενες απειλές , ώστε να θωρακιστεί και να εκσυγχρονιστεί σε όλα τα οργανωτικά της επίπεδα όπως αυτά αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος 2015 -2019.

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Αρχικά θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στη δασοπυρόσβεση της δεκαετίας του ΄90 , και την ανάθεση αυτής στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998 και τις ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό , τεχνογνωσία , εμπειρία , μηχανολογικό εξοπλισμό και ατομικά μέσα που απαιτήθηκαν για να ανταπεξέλθει στις επιπλέον αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν .
Στις αρχές της δεκαετίας του '90 η Δασική Υπηρεσία, που είχε την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης, διέθετε περίπου 4.500 μόνιμους υπαλλήλους (δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες και δασοπυροσβέστες). Στο προσωπικό αυτό προσθέτονταν περί τους 5.600 εποχικοί δασοπυροσβέστες και 650 πυροφύλακες.

Στο έδαφος η Δασική Υπηρεσία διέθετε 315 ειδικά δασοπυροσβεστικά οχήματα αφιερωμένα στη δασοπυρόσβεση.

Ακόμη, η Δασική Υπηρεσία είχε την υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με σημαντικό αριθμό οχημάτων και προσωπικού ιδίως στην αντιμετώπιση πυρκαγιών κοντά σε αστικά κέντρα.

1. Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα , αύξηση οργανικής δύναμης και άλλες διατάξεις Ν. 2612/1998

α. Μετάταξη προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα
Λόγω των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό με την ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα γίνεται μετάταξη υπαλλήλων από τη Δασική Υπηρεσία και συγκεκριμένα μετατάσσονται σε θέσεις Αρχιπυροσβεστών μη παραγωγικής σχολής το μόνιμο προσωπικό , και σε θέσεις πυροσβεστών το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου . Έτσι μεταφέρθηκε η πολύτιμη εμπειρία και η τεχνογνωσία από την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών που ήταν απαραίτητη στο ξεκίνημα από την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτές .

β. Πρόσληψη επιπλέον 2.580 Μονίμων Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα
Επίσης για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό και ειδικότητες που έχουν σχέση με τα δάση και τις δασικές πυρκαγιές , η οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Π.Σ. αυξάνετε κατά 2.580 θέσεις , 250 θέσεις αξιωματικών 2.250 θέσεις πυροσβεστών και κάποιες από αυτές με τις ειδικότητες Δασολόγων – Δασοπόνων – Δασικής Προστασίας .

γ. Πρόσληψη 4.000 Συμβασιούχων Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα
Λόγο των μεγάλων απαιτήσεων σε προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του αντιπυρικού σχεδιασμού της χώρας , από το 1998 , επιστρατεύτηκαν αρχικά 4.000 Συμβασιούχοι Πυροσβέστες , κάποιοι εξ αυτών με μακρόχρονη εμπειρία στη Δασική Υπηρεσία και την καταστολή δασικών πυρκαγιών και ένας σημαντικός αριθμός που είχε εκπαιδευτεί το 1993 ως αερομεταφερόμενες ομάδες με ελικόπτερα (Δασοκομάντος) , που είχαν ως αποστολή την άμεση καταστολή των πυρκαγιών σε δύσβατες περιοχές.

Με την ανάθεση της Δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα , υπήρξε και η διάθεση από τη Δασική Υπηρεσία , όλων των εναέριων και επίγειων μέσων καθώς και όλου του πυροσβεστικού εξοπλισμού

2. Ο ρόλος και η προσφορά των Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Δασοπυροσβεστών )
Ο όρος ( Δασοπυροσβέστης - Συμβασιούχος Πυροσβέστης ) είναι άρρηκτα συνδεμένος με τη δασοπυρόσβεση και το Πυροσβεστικό Σώμα .
Γνωστικό μας αντικείμενο ήταν και είναι η επιτήρηση - φύλαξη δασικών εκτάσεων και η καταστολή δασικών πυρκαγιών .

Η προσφορά των Δασοπυροσβεστών , όπως μας αποκαλούν , ήταν σημαντική από πλευράς μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας , απαραίτητα στοιχεία στο ξεκίνημα της ανάληψης ευθύνης καταστολής δασικών πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα , η οποία έχει αναγνωρισθεί από όλες τις υπηρεσίες που υπηρετούσαν Συμβασιούχοι Πυροσβέστες .

Η αποκτηθείσα εμπειρία από τις Δασικές Υπηρεσίες και η συνέχειά της στο Πυροσβεστικό Σώμα με την πάροδο των ετών , έχοντας πλέον αυτό το γενικό πρόσταγμα και την άμεση εμπλοκή στην καταστολή δασικών πυρκαγιών .
Σημεία αναφοράς ήταν και τα έτη (1998 - 2000 – 2001 – 2007 – 2008 – 2010 ) δύσκολα για το έργο της Δασοπυρόσβεσης , λόγω της δραματικής αύξησης του αριθμού Δασικών πυρκαγιών , και των καμένων εκτάσεων , αλλά καθοριστικά στην αύξηση της εμπειρίας του εμπλεκόμενου προσωπικού .

Το σημαντικότερο όλων ως επί το πλείστον είναι η αυταπάρνηση, ο ζήλος και η αγάπη που υπέδειξαν προς την εργασία - καθήκον, με αποτέλεσμα να στοιχίσει την ίδια τη ζωή , σε ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων.

Η προσφορά των Συμβασιούχων Πυροσβεστών αναγνωρίζεται πλέον από όλους τους Έλληνες πολίτες , σημαντικός αρωγός στις πυρκαγιές των τελευταίων ετών που υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολες και σε πολλές περιπτώσεις καταστροφικές για τον περιβαλλοντικό πλούτο της χώρας μας.

Η επίσημη αναγνώριση επίσης της προσφοράς των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και από την πολιτεία ήρθε το έτος 2007 , τότε που οι δασικές πυρκαγιές έκαιγαν ανεξέλεγκτα σε όλη την επικράτεια , τότε που οι επικρατούσες συνθήκες θύμιζαν συνθήκες πολέμου , τότε που ο κόσμος έψαχνε για πυροσβέστες, αλλά δεν υπήρχαν περισσότεροι , τότε που το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε , αλλά οι συνθήκες που επικρατούσαν το επέβαλαν να υπερβάλει εαυτό .

Τότε που οι αυξημένες πιστώσεις της τελευταίας στιγμής , σκοπό είχαν κρατήσουν το προσωπικό στα μέτωπα των πυρκαγιών χωρίς ωράριο και ξεκούραση , τότε που αυτές αντί να μειώνονται πολλαπλασιαζόταν , τότε που υπήρχε μια μόνιμη μαυρίλα στα μάτια στο πετσί , σε ένα τοπίο που κάθε άλλο από τον πλανήτη γη θύμιζε .

Όλα αυτά για να ελεγχθεί μια κατάσταση που είχε ξεφύγει λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη τη χρονιά και να φέρουμε εις πέρας το έργο που μας είχε ανατεθεί , δηλαδή την προστασία της ζωής της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας .

Τότε η επίσημη πολιτεία δεσμεύτηκε για την εργασιακή αποκατάσταση, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν κατ΄ ελάχιστον εργασία όλο το χρόνο αναγνωρίζοντας την ψυχολογική , τη σωματική πίεση και τις ακραίες συνθήκες εκτέλεσης εργασίας αλλά και τις θυσίες στο βωμό του καθήκοντος .

1ο Βήμα: 2008 Αύξηση των μηνών εργασίας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών από 5 σε 8 ανά έτος

2ο Βήμα: 2011 Θεσμός του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης με 5ετη θητεία

3ο Βήμα: 2014 – 2015 Ομογενοποίηση του προσωπικού και ρυθμίσεις θεμάτων Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Επιλαχόντων - 2009 - Εκτός ρύθμισης)

Έγιναν δυο σημαντικά βήματα από πλευράς πολιτείας στην κατεύθυνση της εργασιακής βελτίωσης και αποκατάστασης της εργασίας και απομένει το τρίτο το ποιο ουσιαστικό που θα άρει τις όποιες διαφορές και θα διορθώσει τις όποιες αδικίες, ώστε το προσωπικό να προσηλωθεί απρόσκοπτα στην αποστολή και τους στόχους του Πυροσβεστικού Σώματος .

3. Το Θεσμικό πλαίσιο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

 Καθήκοντα – ατομικός εξοπλισμός – άδειες
 Επιφυλακή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
 Εκπαίδευση – Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις
 Αξιολόγηση - Προαγωγές Π.Π.Υ.
 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Π.Π.Υ.
 Πειθαρχικές διατάξεις Π.Π.Υ. (ΠΔ 210/1992 Κ.Ε.Υ.Π.Σ.)
 Αποδοχές Π.Π.Υ. .
 Ασφάλιση – Σύνταξη – Υγειονομική Περίθαλψη

2. Συγκριτικός Πίνακας Πενταετών & Μονίμων Πυροσβεστών

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Ασφάλιση ΙΚΑ Ασφάλεια Δημοσίου
Μισθολόγιο Ενιαίο Μισθολόγιο Ειδικό Μισθολόγιο
Μισθός Αυτός του Συμβασιούχου Πυροσβέστη 700 € - 900 € Αυτός του Ειδικού Μισθολογίου
1000 € - 1400 €
Εκπαίδευση Μακροχρόνια προϋπηρεσία + 2μηνη Εκπαίδευση 4μηνη Εκπαίδευση
Κατηγορίες Προσωπικού του ΠΣ Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης Πυροσβεστικό Προσωπικό
Οργανικές θέσεις Γενικών καθηκόντων Γενικών καθηκόντων
Καθηκοντολόγιο Πλήρη καθήκοντα δασοπυρόσβεσης & Επικουρικά σε άλλες Πυροσβεστικές δράσεις Πλήρη καθήκοντα σε όλες τις Πυροσβεστικές δράσεις
Επιπλέον καθήκοντα Ειδικό καθηκοντολόγιο (δεν έχει οριστεί ) Πλήρη μόνο όταν υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν . Πλήρη καθήκοντα σε όλες τις Πυροσβεστικές δράσεις
Ωράρια εργασίας Πλαφόν ωρών και με τη συμπλήρωση αυτών κάλυψη μόνο πρωινής & απογευματινής βάρδιας Πλήρη ωράριο 24ωρη λειτουργία
365 ημέρες το έτος
Κυριακές & Εξαιρέσιμες ημέρες Πλαφόν ωρών περίπου 85 ώρες για όλο το έτος Πλήρη ωράριο
Νυχτερινές ώρες Πλαφόν ωρών περίπου από 45 έως 85 ώρες όλο το έτος Πλήρη ωράριο
Υπερωρίες Πλαφόν ωρών περίπου 15 ώρες για όλο το έτος Πλήρη ωράριο
Μέσα ατομικής προστασίας Πλήρες εξοπλισμός πλην (κράνη αστικών πυρκαγιών στους Οδηγούς) δεν δόθηκαν Πλήρες εξοπλισμός
Βαθμολογική εξέλιξη Καμία βαθμολογική εξέλιξη Μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου
(ΠΔ 210/1992 Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) Υπαγωγή στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Σ. Υπαγωγή στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Σ.
Αξιολόγηση Διατάξεις που ισχύουν για Πυροσβεστικό Προσωπικό Διατάξεις που ισχύουν για Πυροσβεστικό Προσωπικό
Άδειες Κανονική - Βραχεία και εξαίρεση από τις άδειες του Πυροσβεστικού Προσωπικού Κανονική - Βραχεία & όλες τις άδειες του Πυροσβεστικό Προσωπικό
Υπηρεσιακή Ταυτότητα Δελτίο Υπηρεσιακής Ταυτότητας Π.Π.Υ. Δελτίο Υπηρεσιακής Ταυτότητας Πυροσβεστών

4. Παθογένειες και αδυναμίες του θεσμού

Οι παθογένειες που έχουμε εντοπίσει οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας του θεσμού του Πενταετή Πυροσβέστη και στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τον θωρακίζει επαρκώς , με αποτέλεσμα η αποδοχή και η αναγνώριση αυτού από την φυσική ηγεσία τις εκάστοτε διοικήσεις και του υπόλοιπου προσωπικού , να μην είναι η αναμενόμενη ή στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι , ώστε να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός και να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα .

 Αίτια παθογενειών :

1. Ελλιπές και αντιφατικό νομικό πλαίσιο
2. Ελλιπή και απροσδιόριστα καθήκοντα
3. Ελλιπής πιστώσεις (ωράρια εργασίας : υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες)
4. Μερική αποδοχή και αναγνώριση του θεσμού
5. Υποβάθμιση του θεσμού
6. Υπάρχουσα Οικονομική συγκυρία

 Αδυναμίες

Οι αδυναμίες είναι επακόλουθο των παθογενειών και της έλλειψης έκδοσης κανονιστικών πράξεων που εκκρεμούν για να ρυθμίσουν άρθρα και παραγράφους του Ν. 4249/2014 , σε θέματα που αφορούν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης όπως :

α. Κατηγοριοποίηση προσωπικού
Το Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας που διέπεται από ειδικούς γι’ αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό , παρόλα αυτά διακρίνουμε την κατηγοριοποίηση του προσωπικού , σε Πυροσβεστικό Προσωπικό και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης , ενώ και οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν καθαρά πυροσβεστικά καθήκοντα και κοινή αποστολή .
Σύμφωνα με όλα τα ελληνικά λεξικά , πυροσβεστικό προσωπικό σημαίνει το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στην ίδια υπηρεσία ή σε ίδια επιχείρηση και έχει σχέση με την κατάσβεση των πυρκαγιών .

β. Καθήκοντα
Αντιφατικός και Αντισυνταγματικός Διαχωρισμός των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σε καθήκοντα με εξαιρέσεις του τύπου «όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι …. να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις» από το υπόλοιπο Πυροσβεστικό Προσωπικό με πλήρη καθήκοντα σε πυροσβεστικές δράσεις.

γ. Ωράρια
Αντιφατικός και Αντισυνταγματικός Διαχωρισμός των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από το υπόλοιπο Πυροσβεστικό Προσωπικό που θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του , σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος.

δ. Μισθολόγιο
Μισθολογικά οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης υπάγονται στο Ενιαίο Δημοσιοϋπαλληλικό Μισθολόγιο του Ν. 4024/2011, ενώ το Πυροσβεστικό Προσωπικό είναι ενταγμένο ορθά και νόμιμα στο ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχει ως γνωστόν υψηλότερες απολαβές σε όλα τα επίπεδα.

ε. Βαθμολογική εξέλιξη
Ανεπίτρεπτη νομικά και ηθικά εξαίρεση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από τις βαθμολογικές προαγωγές εν συγκρίσει με το Πυροσβεστικό Προσωπικό .

στ. Άδειες
Επίσης ανεπίτρεπτος νομικά και ηθικά, διαχωρισμός των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ως ξεχωριστή κατηγορία προσωπικού , που τους αφήνει εκτός ρύθμισης αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού, βάση του Ν. 4058/2012 άρθρο 17 κατηγορίες προσωπικού Π.Σ και του Π.Δ. 3/10-01-2014 .

ζ. Μεταθέσεις
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης κατόπιν έκδοσης προεδρικού διατάγματος. Μέχρι την έκδοση αυτού, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Το όποιο «έρεισμα» στις ανωτέρω ανεπίτρεπτες νομικά και ηθικά διακρίσεις οφείλετε στον απόλυτα καθαρά τυπικό (και όχι ουσιαστικό) διαχωρισμό του πυροσβεστικού προσωπικού σε ΜΟΝΙΜΟΥΣ και ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, διότι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ έχουμε σχεδόν ή απόλυτα τα ίδια ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, παρέχουμε την ίδια εργασία, στις ίδιες συνθήκες και για επιχειρησιακούς και υπηρεσιακούς καθαρά λόγους διεπόμαστε από τις ίδιες διατάξεις, όπως η ιδιαίτερη ιεραρχία, κανόνες πειθαρχίας, στολή, ειδικό δελτίο ταυτότητας κλπ. Συνεπώς, όχι μόνον ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ, όπως προαναφέρθηκε από το Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό, αλλά ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η πλήρη νομοθετική εξωμίωσή μας μ’ αυτό.

Παραδείγματα :

Οι παρακάτω ώρες ισχύουν από αρχές Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου με την υπογραφή της αντίστοιχης ΚΥΑ για το σύνολο των ΠΠΥ πλην εξαιρέσεων όπως Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 1ης , 2ης , 6ης , 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ Τριπόλεως .

Υπερωριακή απασχόληση 15ωρες για 3.584 ΠΠΥ
Νυχτερινή εργασία 82ωρες για Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα και 24ωρης λειτουργίας περιπολικά
Νυχτερινή εργασία 48ωρες για 16ωρης λειτουργίας περιπολικά
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 90 ώρες

Και με την συμπλήρωση των ωρών αυτών δεν εργαζόμαστε μετά τη 10η βραδινή, τις Κυριακές – Αργίες με αποτέλεσμα την απογύμνωση και την αποδυνάμωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα πλήρους στελέχωσης τους , με το ήδη υπάρχον προσωπικό.

Παρότι διανύουμε το 3ο έτος εφαρμογής του θεσμού, για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που αποτελούν το 1/3 της δύναμης του Π.Σ. , συνεχίζει να εφαρμόζεται το πλαφόν ωρών , σε υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές και Αργίες, οι οποίες δεν επαρκούν καν για την κάλυψη των συνήθων αναγκών τις αντιπυρικής περιόδου, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν εκτεταμένα περιστατικά δασικών πυρκαγιών κ.α.
5. Εφαρμογή του θεσμού της Πενταετούς θητείας σε ανάλογες περιπτώσεις άλλων φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας και τα θετικά αποτελέσματα αυτών επί ωφελεία του Δημοσίου Συμφέροντος
Αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμογής της Πενταετούς Θητείας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η οποία εφαρμόστηκε σε όλα τα Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων (Ξηράς – Ναυτικού – Αεροπορίας) καθώς και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη , τα οποία σας παραθέτουμε παρακάτω :
 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
1. Ε.Π.Υ. (Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης)
2. Ε.Μ.Θ. (Εθελοντές Μακράς Θητείας)
3. ΕΠ.ΟΠ. (Επαγγελματίες Οπλίτες)
Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α΄/25-7-01)
 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
1. Συνοριακών Φυλάκων
2. Ειδικών Φρουρών
3. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
Συνοριακοί Φύλακες & Ειδικοί Φρουροί Ν. 2838/1998 Ο Νόμος 2734/1999 διατίθεται σε Κωδικοποιημένο ενιαίο κείμενο με ενημερωμένες και ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των διατάξεων των : N. 2838/2000, Ν.2839/2000, N. 3064/2002, Ν. 3547/2007, Ν.3904/2010, N.3938/2011, Ν. 4238/2014, Ν.4249/2014.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που εφαρμόστηκε η 5ετη θητεία , υπήρχαν :

1. Πλήρη καθήκοντα όπως το μόνιμο προσωπικό
2. Πλήρη ωράρια όπως το μόνιμο προσωπικό
3. Ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο όπως το μόνιμο προσωπικό
4. Βαθμολογική εξέλιξη ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του θεσμού ώστε να διατηρηθεί και να συνεχιστεί μέχρι και σήμερα .
Στην περίπτωση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης δεν ισχύουν τα ίδια στάνταρ , και για τους λόγους αυτούς υπάρχει πληθώρα προβλημάτων στη λειτουργία του θεσμού αλλά και στην αποδοχή .
Για να εκλείψουν αυτές οι παθογένειες και να απαλειφθούν οι διαφορές , επιτακτική ανάγκη είναι η ομογενοποίηση του προσωπικού .

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για Ομογενοποίηση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

 Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις παθογένειες και αδυναμίες του θεσμού
2. Τα αίτια των παθογενειών
3. Τις διαφοροποιήσεις μεταξύ του προσωπικού του Π.Σ
4. Τις συνθήκες άνισης μεταχείρισης
5. Το διαχωρισμό που δυσχεραίνει το Πυροσβεστικό Έργο
6. Την απαλοιφή των όποιων διαφορών
7. Την ενίσχυση του πνεύματος ομαδικότητας
8. Την αύξηση της αλληλεγγύης και το σεβασμό του ατόμου
9. Τα 3 χρόνια λειτουργίας του θεσμού
10. Τις αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμογής του θεσμού σε άλλους φορείς
11. Το απόλυτα αναγνωρισμένο γεγονός ότι τελούμε στις ίδιες συνθήκες με τους συναδέλφους μας του μονίμου Πυροσβεστικού Προσωπικού.

 Συνοψίζοντας :

 Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκπλήρωση τα αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ η ομογενοποίηση του προσωπικού για την απαλοιφή των όποιων διαφοροποιήσεων σε καθήκοντα , ωράρια , επιφυλακές , άδειες , μισθολόγιο , κ.α .

 Διάθεση του προσωπικού στο σύνολο του , ώστε να αντιμετωπίζονται οι έκτακτες ανάγκες που χρίζουν άμεσων ενεργειών σε πραγματικό χρόνο εξέλιξης του συμβάντος και όχι μεταγενέστερα αυτού. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός της 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών όλο το χρόνο

 Πρωτοβουλία έκδοσης νέων ρυθμιστικών πράξεων στην κατεύθυνση ομογενοποίησης του προσωπικού .

 Προτείνουμε :

Ομογενοποίηση υπό το φως της πρόθεσης που επέδειξε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να επιτύχει την πολυσυζητημένη ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος προτείνετε η μονιμοποίηση όλων όσων κατέχουν τη θέση του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης .

6. Επιλαχόντες - Επιτυχόντες - Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
.
Με τον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 34671 οικ / Φ.300.2 / 28-07- 2011 απόφασης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα " Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης " προέκυψε ένα ζήτημα μη αναμενόμενο με τα τότε δεδομένα. Δηλαδή όλα έδειχναν ότι αυτοί που πληρούσαν τις προϋποθέσεις θα είχαν εισαχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με αποτέλεσμα να μην υφίσταται σήμερα κατηγορία Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Σαν αποτέλεσμα είναι να μείνουν εκτός και να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση εδώ και 3 χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός Επιλαχόντων του διαγωνισμού. Παρ, ότι θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει από το πρώτο κιόλας έτος η σταδιακή τους απορρόφηση όπως αυτό προβλέφθηκε από τον Ν. 3938/2011 , έχει απορροφηθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών, το οποίο αφορά μόνο την αναπλήρωση των κενών θέσεων Π.Π.Υ. και όχι της απορρόφησής τους .

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει γνωστοποιήσει τα οργανικά κενά που δημιουργούνταν κατ' έτος, από το 2012 έως και σήμερα.

Στο άρθρο 15 στην παράγραφο 6 αναφέρει την κάλυψη του 50% των κενών οργανικών θέσεων που δημιουργούνται κατ' έτος από τον υπάρχον πίνακα των Επιλαχόντων. Η συγκεκριμένη παράγραφος έχει ερμηνευτεί και παρερμηνευτεί κατά καιρούς για την εγκυρότητά της με αποτέλεσμα εδώ και 3 χρόνια να μην έχει γίνει η οποιαδήποτε ενέργεια .
Κατά την "Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος" ο πίνακας των Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης πήρε παράταση για άλλα 2 έτη. Παράταση ουσιαστικά της αγωνίας όσων αυτή τη στιγμή εμπεριέχονται σε αυτόν.

Θεωρούμε ότι είναι μια άδικη μεταχείριση όσων καρτερικά αναμένουν την πολιτική και φυσική ηγεσία να επιληφθεί του θέματος και να αναλάβει την πρωτοβουλία ώστε να πάρει τέλος αυτή η αναμονή.

Η προσφορά αυτών των ανθρώπων δεν είναι λιγότερη ούτε υποδεέστερη.
Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και έτσι όπως αυτά εξελίσσονται, δύναται να δοθεί λύση στο ζήτημα των Επιλαχόντων Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης .
Αναμφισβήτητα Οι εποχές που διανύουμε, τα καιρικά φαινόμενα εναλλάσσονται και απαιτούν την επέμβαση όλης της δύναμης που διαθέτει κάθε Υπηρεσία , χωρίς εξαιρέσεις σε πάσης φύσης Πυροσβεστικό έργο.

Μέχρι τέλος του έτους 2014 αναμένεται εξίσου ένας μεγάλος αριθμός κενών οργανικών θέσεων , αφού όσοι εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τα έτη 1987 και 1991 δύναται να συνταξιοδοτηθούν. Εικάζεται αυτό , καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της χώρας έχει δημιουργήσει ανασφάλειες γενικότερα στο ένστολο προσωπικό.

Είναι ένα μείζον θέμα και μια αδικία που συνεχίζει να υφίσταται σε βάρος των Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Εφόσον η πολιτεία αναγνωρίζει την προσφορά των 5.500 Συμβασιούχων Πυροσβεστών στο σύνολό τους και όχι μέρος αυτού, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταχθούν ΑΜΕΣΑ στις τάξεις των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ώστε να συνεχίζουν να εργάζονται απρόσκοπτα, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες - γνώσεις - εμπειρία στην προστασία του πολίτη, της περιουσίας του και τον φυσικό πλούτο της χώρας.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για την απορρόφηση των Επιλαχόντων Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

 Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπερδεκαετή λειτουργία του θεσμού του Συμβασιούχου Πυροσβέστη.
2. Τη συνεχιζόμενη μέχρι και σήμερα προσφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα
3. Την κοινή αποδοχή της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου
4. Την πολύτιμη εμπειρία και το συνεχή εμπλουτισμό αυτής και σε συμβάντα δασοπυρόσβεσης και όχι μόνο
5. Τη γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων 2012 έως 2014
6. Τη μη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού τα έτη 2015 - 2019, λόγω ένταξης του επαγγέλματος του Πυροσβέστη στις Πανελλαδικές εξετάσεις με διάρκεια εκπαίδευσης τα 2,5 έτη
7. Τη μη αναπλήρωση κενών οργανικών θέσεων από συνταξιοδοτήσεις των ετών 2015 - 2019
8. Τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος σε προσωπικό
9. Την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της χώρας.
10. Τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την επανεξέταση της ενσωμάτωσης των επιλαχόντων – επιτυχόντων Π.Π.Υ. στο προσωπικό του Π.Σ. στελεχώνοντας τις υπηρεσίες με έτοιμο και έμπειρο προσωπικό
11. Το γεγονός ότι οι Επιλαχόντες συγκεντρώνουν υπέρ του δέοντος τα νόμιμα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων και ταυτόχρονα κατέχουν πολύτιμη εμπειρία.

 Συνοψίζοντας :

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει στη διάθεσή του έμπειρο προσωπικό σε πάσης φύσης συμβάντα που μπορούν να συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία του.
Δεν επιβαρύνει τον οικονομικό προϋπολογισμό με λειτουργικά έξοδα για την εκπαίδευσή του εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός των Υπηρεσιών.
Από τα είδη υπάρχοντα οργανικά κενά αλλά και από αυτά που αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικά στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 Προτείνουμε :

Την ΑΜΕΣΗ απορρόφηση όλων των Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , προσανατολίζεται στο να επιτύχει την πολυσυζητημένη ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να απαλειφθεί μερικώς η αδικία που υπέστησαν , πρότασή μας είναι : Η απευθείας ένταξή τους, όσων πληρούν τις προϋποθέσεις , στις τάξεις του μόνιμου προσωπικού.

7. Συμβασιούχοι Πυροσβέστες του 2009
Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εξαίρεση των 150 περίπου συναδέλφων από το διαγωνισμό οι οποίοι εισήχθησαν ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2009, και ενώ είχαν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προκήρυξης πλην αυτό της εμπειρίας των ετών 2008 – 2009 - 2010. που όριζε ο Ν. 3938/2011 και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχουν με αίτησή τους στο διαγωνισμό .

Οι εν λόγο συνάδελφοι σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες και έχουν πλέον τα 6 έτη εμπειρίας – προϋπηρεσίας , δηλαδή 3 επιπλέον ετών από αυτά που απαιτούσε η προκήρυξη

 ΠΡΟΤΑΣΗ
Για τους Συναδέλφους που εισήχθησαν 2009 στο Πυροσβεστικό Σώμα

 Λαμβάνοντας υπόψη :

Την υπ' αριθμ. πρωτ. 34671οικ/ Φ.300.2 / 28.7.2011 απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα " Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης", όπως αυτή πραγματοποιήθηκε , εξαιρούσε την κατηγορία των συναδέλφων που εισήχθησαν ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες κατά το έτος 2009.

Όμως, πέρα από αυτή την προσέγγιση, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχει επιδείξει τη διάθεση διευθέτησης των θεμάτων, με το διάλογο και τις προτάσεις.

'Έτσι λοιπόν η πρότασή μας - προκειμένου για την άμεση επίλυση του ζητήματος - προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση μιας πανομοιότυπης διαδικασίας , που υλοποιήθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν και αφορούσε την κατηγορία αυτή των Συναδέλφων που μέχρι το πέρας του διαγωνισμού δεν κατείχαν απολυτήριο τίτλο .

Πιο αναλυτικά:
Κατατέθηκε τροπολογία την οποία συνυπέγραψαν οι κύριοι βουλευτές, Βλαχογιάννης από το Ν. Τρικάλων, Κυριαζίδης από το Ν. Δράμας. Νταβλούρος από το Ν. Αχαΐας, Τζαμτζής από το Ν. Πέλλης, Τασούλας από Ν. Ιωαννίνων και Τσιάρας Ν. Καρδίτσας.

Αναφέρει χαρακτηριστικά:
"Με την προτεινόμενη τροπολογία επιχειρείται η αναδρομική αποκατάσταση της αδικίας που σημειώθηκε εις βάρος των Εποχικών Πυροσβεστών με το άρθρο 15 παρ.3 Ν.3938/2011, οι οποίοι ένεκα του γεγονότος ότι δεν κατείχαν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών επί της αριθμ. πρωτ. 34671οικΦ.300.2/28-7-2011 προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος είτε αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό είτε δεν υπέβαλλαν αίτηση.
Η πολιτεία αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά των Εποχικών Πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο, την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στο δύσκολο έργο της δασοπυρόσβεσης και υπό τον όρο ότι απέκτησαν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών τους παρ' έχει κατ' εξαίρεση και ενόψει της ιδιαιτερότητας της περιπτώσεως την δυνατότητα να προσκομίσουν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και της προκήρυξης να προσληφθούν κατά τη σειρά κατάταξής τους μετά από πιστοποίηση των προσόντων τους."

 Συνοψίζοντας :

Έτσι, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επετεύχθη η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 98 του Ν. 4249/2014 και προστέθηκαν οι συνάδελφοι στο τέλος του πίνακα των Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης .

Σύμφωνα λοιπόν με τα ως άνω , την αιτιολογική έκθεση και την προσθήκη νέας παραγράφου που αποτελεί και την πρότασή μας , για τους Συναδέλφους που εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2009, ευελπιστώντας ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη προκειμένου να αρθούν παραβιάσεις αρχής της ισότητας, της αρχής αναλογικότητας ή Δημοσίου συμφέροντος. Πρόταση που θα εξασφαλίσει και θα αναγνωρίσει την προσφορά τους και ουσιαστικά θα εντάξει έμπειρο προσωπικό στους κόλπους του Πυροσβεστικού Σώματος , άμεσα αξιοποιήσιμο και αποτελεσματικό.

 Προτείνουμε :

Την αναδρομική αποκατάσταση της αδικίας που σημειώθηκε σε βάρος των Εποχικών Πυροσβεστών με το άρθρο 15 παρ. 3 Ν. 3938/2011, οι οποίοι ένεκα του γεγονότος ότι εισήχθησαν το 2009 και δεν κατείχαν την απαιτούμενη εμπειρία κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 34671 οικ Φ.300. 2 / 28-7-2011 προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος , είτε αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό είτε υπέβαλλαν αιτήσεις που όμως δεν έγιναν δεκτές. Η πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά των Εποχικών Πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο, την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στο δύσκολο έργο της δασοπυρόσβεσης , και θέλοντας να αξιοποιήσει έτοιμο προσωπικό για τις ανάγκες και τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον έχουν ήδη αποκτήσει μια 6ετή πολύτιμη εμπειρία σε πάσης φύσης συμβάντα και φυσικά εξακολουθούν να είναι ενεργοί , ζητάμε να τους παρασχεθεί κατ' εξαίρεση η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στον πίνακα Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, με την προσκόμιση βεβαίωσης των εκάστοτε Διοικήσεων , που θα αποδεικνύεται η συνεχής ενεργό δράση τους κατά τα έτη 2009-2014 στο Πυροσβεστικό Σώμα, χωρίς να εξαιρούνται όσοι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα υπηρέτησαν στο στράτευμα.

8. Συμβασιούχοι Πυροσβέστες εκτός ρύθμισης
Επίσης μερίδα συναδέλφων , η οποίοι έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων που όριζε ο Ν. 3938/2011 , για τους οποίους οφείλουμε τόσο εμείς ως συνάδελφοι όσο και η πολιτεία , να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .

Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη ώστε να κατοχυρώσουμε την εργασία των Συμβασιούχων Πυροσβεστών – ο αριθμός των οποίων έχει μειωθεί σημαντικά, μετά το διαγωνισμό και την απορρόφηση των υπολοίπων στο θεσμό του Πενταετή Πυροσβέστη - μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους.

Είναι το ελάχιστο που δύναται να υλοποιηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του αρχικά και κατά δεύτερον να αισθανθεί πραγματικά αναπόσπαστο κομμάτι του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια.

Μια δικαίωση που αν μήτε άλλο θα τον ικανοποιήσει για την προσφορά του στο έργο της Πυρόσβεσης και δεν θα αισθανθεί την απόρριψη από αυτό που έμαθε να κάνει όλα αυτά τα χρόνια υπηρετώντας τον Έλληνα πολίτη και το περιβάλλον γενικότερα. Η αναγνωρισιμότητα από την πολιτική όσο και από την φυσική ηγεσία για τον Συμβασιούχο Πυροσβέστη αποτελεί σίγουρα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Περαιτέρω , η περίοδος απασχόλησης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών είχε κορυφωθεί όταν εργάστηκε για 8 μήνες , κάτι που γρήγορα οι εκάστοτε κυβερνήσεις και με την αιτιολογία - δικαιολογία της οικονομικής κρίσης που περνά η χώρα μας , μείωσαν σημαντικά.
Σήμερα ο Συμβασιούχος Πυροσβέστης εργάζεται 5 μήνες και λαμβάνει ταμείο ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες. Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα δεν στηρίζετε από κανένα φορέα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η επιβίωσή του και να στερεί την οικογένειά του από τα απολύτως απαραίτητα, πράγμα που τον υποβιβάζει τραγικά από βιοτικής άποψης, πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αναιρέθηκε η ανανέωση των 5 ετών συνεχούς εργασίας και αντικαταστάθηκε με τις 3ετίες. Συνεχίζετε η γνωστή μέθοδος να ταλαιπωρείται μέχρι και την τελευταία στιγμή για την πρόσληψή του, καθώς δεν φρόντισε κανείς να διευθετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα και η αγωνία της πρόσληψής του.

1. Συγκριτικός πίνακας αριθμητικής δύναμης – μηνών εργασίας ανά έτος Συμβασιούχων Πυροσβεστών – Δασοπυροσβεστών
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
Π.Π.Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 1997 5 6,250 6.250
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1998 5 4,000 4.000
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1999 5 4.000 4.000
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2000 5 4.000 +750 4.000
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2001 5 4.500 4.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2002 4,5 5.000 5.000
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2003 4,5 5.500 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2004 4,5 5.500 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2005 4,5 5.500 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2006 4,5 5.500 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2007 5 5.500 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2008 8 5.500 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2009 8 5.500 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2010 7 5.416 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2011 6 5.300 5.500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2012 4,5 1.780 4.000 5.500 + 280
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2013 5 1.500 3.910 5.500 - 90
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2014 5 1.456 3.775 5.500 - 280

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου - 5ετιες - μήνες εργασίας ανά χρόνο
 1998 έως 2002 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 5 μήνες ανά έτος
 1η 5ετια (2003 - 2007) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 5 μήνες ανά έτος σε 5ετη ορίζοντα (βάση εμπειρίας
 2η 5ετια (2008 – 2012) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μήνες ανά έτος σε 5ετη ορίζοντα (βάση εμπειρίας)
 3η 3ετια (2013 – 2015) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών ανά έτος σε 3ετη ορίζοντα (βάση εμπειρίας)

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες εκτός ρύθμισης

 Λαμβάνοντας υπόψη :

 Το αντικείμενο εργασίας
• Καταστολή Δασικών πυρκαγιών
• Πλημμύρες (άντληση υδάτων)
• Αστικά συμβάντα (οικίες , καταστήματα , επιχειρήσεις, τροχαία)
• Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων

 Τα πλεονεκτήματα
1. Μακροχρόνια εμπειρία
2. Γνώση δασικών δρόμων
3. Γνώση τοπωνυμιών ορεινών όγκων και περιοχών
4. Γνώση βλάστησης της κάθε περιοχής
5. Γνώση περιοχών ανεφοδιασμού σε νερό (στέρνες ,υδατοδεξαμενές κ.τ.λ)
6. Επάνδρωση 600 περίπου περιπολικών (υδροφόρων οχημάτων) με διασπορά σε όλη την επικράτεια της χώρας
7. Συνεχής περιπολίες όλο το 24ωρο σε ορεινούς και δασικούς όγκους
8. Αυξημένη ετοιμότητα αντίδρασης κατά τις περιπολίες και αποτροπή εμπρησμών
9. Άμεση επέμβαση στο στάδιο έναρξης δασικών πυρκαγιών
10. Άμεση επέμβαση σε συμβάν αστικών πυρκαγιών, κατά τις περιπολίες σε οικισμούς του χώρου ευθύνης των περιπολικών
11. Άμεση επέμβαση σε τροχαία, κατά τις περιπολίες σε δρόμους (επαρχιακούς, εθνικούς) του χώρου ευθύνης των περιπολικών
12. Ενεργοποίηση μας σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες – χιονοπτώσεις - κατολισθήσεις - σεισμούς)
13. Αποκέντρωση και ενίσχυση της περιφέρειας λόγου της διασποράς μας σε όλη την επικράτεια της χώρας
14. Αυξημένη αίσθηση ασφαλείας των πολιτών με την παρουσία μας όλα αυτά τα χρόνια
15. Αναγνώριση της προσφοράς μας από τους πολίτες

 Συνοψίζοντας :

 Επειδή οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες είναι σε μάχιμη υπηρεσία έχουν χρόνια εμπειρία και η προσφορά τους είναι αναγνωρισμένη από την πολιτεία

 Επειδή οι μήνες εργασίας δύναται να αυξηθούν σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες

 Επειδή βάσει Νόμου υπάρχει το δικαίωμα διεκδίκησης αύξησης των μηνών εργασίας βάση τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

 Επειδή βάση νόμου υπάρχει προβλέπεται απαιτούμενη εκπαίδευση πριν την έναρξη της αντιπυρική περιόδου

 Προτείνουμε :

 Την διασφάλιση της εργασίας των εναπομεινάντων Συμβασιούχων Πυροσβεστών και ει δυνατόν μέχρι τη συνταξιοδότησής τους

 Την αύξηση των μηνών εργασίας σε 7 εφόσον γίνεται αναφορά σε συμβατική περίοδο και αν αθροιστικά λάβουμε υπόψη την 6μηνη διάρκεια της αντιπυρικής και ένα μήνα εκπαίδευσης.

 Και τέλος, το σύνολο των μηνών που παραμένει άνεργος , να στηρίζετε με το ήδη μειωμένο ταμείο ανεργίας ώστε να μη κινδυνεύει η επιβίωσή του έως την επαναπρόσληψή του.

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ H Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
κιν. 6948401282 & 750942 κιν. 6988615400 & * 715400