Είστε εδώ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 89351 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 212 ΜΕΓΑΡΑ: 17/12/2014

ΠΡΟΣ:
1) Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
2) ΑΠΣ/Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
ΚΟΙΝ.:
1) ΠΟΠΥΣΥΠ
2) Μέλη μας

ΘΕΜΑ: «Η από 4-12-2014 απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε επερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολόπουλου».

Σε απάντηση της υπ’ αρ. Π.Α.Β. 2122/7-11-2014 αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικολόπουλος αναφέρατε μεταξύ άλλων ότι η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών που επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 706/2013 διάταξη δεν έχει καταχωρηθεί στα αρμόδια βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και ότι το ίδιο συμβαίνει και με την τροποποίηση των καταστατικών των πρωτοβάθμιων σωματείων. Σημειωτέον ότι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας διατέλεσε επί δέκα (10) συναπτά έτη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου μας.
Ο ως άνω ισχυρισμός σας είναι ανακριβής και τούτο αποδεικνύεται από το επισυναπτόμενο πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο εγγράφεται ότι η υπ’ αρ. 706/2013 διάταξη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δημοσιεύτηκε στις 07-02-2013, η δε δημοσίευση της καταχώρησης του τροποποιημένου καταστατικού έλαβε χώρα στις 25-02-2013, ήτοι εδώ και ενάμισι χρόνο!! Επίσης, από το 2013 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης καταστατικών των πρωτοβάθμιων σωματείων στο σύνολό τους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το λάθος σας αυτό δεν έγινε κακοπροαίρετα και οφείλεται σε μη επαρκή έρευνα από την πλευρά σας.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ