Είστε εδώ

Ενημέρωση Μελών του Πανελλαδικού Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβ/χων Πυρ/στων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 89351 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 25 ΜΕΓΑΡΑ: 08/04/2015
ΠΡΟΣ: Προεδρείο ΠΟΠΥΣΥΠ
ΘΕΜΑ: «Άδειες ΠΠΥ».

Αξιότιμο Προεδρείο της ΠΟΠΥΣΥΠ,
Σας γνωστοποιούμε ότι πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Ελευσίνος ο κ. Κλεφτοσπύρος, ο οποίος ενημέρωσε τους συναδέλφους μας και τα μέλη του Σωματείου που εργάζονται εκεί, οι οποίοι μας ενημέρωσαν με την σειρά τους, ότι δεν ισχύουν οι 45 ημερολογιακές ημέρες άδειας κατ’ έτος και θα δίνονται το εξής 25 εργάσιμες ημέρες, κατά την ερμηνεία που δίνει ο ίδιος.
Πρόσφατα ο αξιότιμος Πρόεδρός μας κ. Αλέξ. Φαραντάκης ανέφερε στα Ιωάννινα ότι ισχύουν οι 45 ημέρες.
Παρακαλούμε για την έγγραφη ενημέρωσή μας, ενημερώνοντάς μας και τον αριθμό που ορίζονται οι 45 ημέρες ώστε να ενημερώσουμε εκτενώς και ακριβώς τα μέλη μας για τα ισχύοντα. Επίσης αναμένουμε και τις ενέργειες ως προς τη νέα διοίκηση της Π.Υ. Ελευσίνας και την ηγεσία του Α.Π.Σ. για το πρόβλημα που έχει προκύψει από τη νέα διοίκηση.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.5227