Είστε εδώ

ΘΕΜΑ: «Καθηκοντολόγιο».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 35369 89351 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:159 ΜΕΓΑΡΑ: 05/11/2015

ΠΡΟΣ:
Ενημέρωση μελών
Πίνακες ανακοινώσεων Π.Υ.

ΘΕΜΑ: «Καθηκοντολόγιο».
Συνάδελφοι,
Όπως πράξαμε και στο παρελθόν και σας ενημερώσαμε για τα «μαγειρέματα» της Ομοσπονδίας μας με την ηγεσία, παραθέτοντας το κείμενο που είχε συμφωνηθεί τότε για τις άδειες των Π.Π.Υ. Έτσι και τώρα.
Σας παραθέτουμε το κείμενο που είχαν προσπαθήσει να περάσουν σχετικά με το καθηκοντολόγιο και είναι το παρακάτω:

«1. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, από 01.03.2016, ασκούν καθήκοντα πυρόσβεσης, διάσωσης και δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφαλείας αντίστοιχα με αυτά του Πυροσβεστικού Προσωπικού Γενικών Καθηκόντων μη Παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης υφίστανται κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση για τα αντικείμενα αυτά. Ο τόπος, ο χρόνος, τα αντικείμενα εκπαίδευσης, τα κριτήρια, η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το θέμα αυτό καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος».

Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε στην κρίση σας.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου