Είστε εδώ

Έκτακτο

Απο πληροφορίες βρίσκεται στο Αρχηγειο το χαρτί με τους επιλαχόντες προς υπογραφή και αποστολή στο εθνικό τυπογραφείο για να πάρει ΦΕΚ

Αναρτήθηκε από firefighters cycladon