Είστε εδώ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 84 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Επειδή μερικοί γράφουν χωρίς να ξέρουν ακριβώς τη συμβαίνει λόγο πλημμελούς ενδιαφέροντος τα πράγματα έχουν ως εξής ,
Τα άτομα που θα προσληφτούν είναι 81 από την λίστα επιλαχόντων και 3 άτομα από δικαστικές αποφάσεις και το σύνολο είναι 84 τα άτομα .
Η απόφαση στάλθηκε στην Υ.Δ.Ε. σήμερα να πάρει και τυπικά την οικονομική έγκριση και μετά θα πάει για να γίνει Φ.Ε.Κ.