Είστε εδώ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 84 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Έφυγε σήμερα το χαρτί από την Υ.Δ.Ε. και επέστρεψε στο Α.Π.Σ. στο τμήμα προσωπικού και από εκεί θα φύγει να γίνει Φ.Ε.Κ.

Θα σας ενημερώσουμε περεταίρω