Είστε εδώ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 84 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Έχουν επιστραφεί τα χαρτία απο το Εθνικό Τυπογραφείο για την πρόσληψη στο Α.Π.Σ. ,θα γίνουν κάποιες διορθώσεις και θα σταλεί εκ νέου ενδεχομένως και σήμερα έκτος απροόπτου .