Είστε εδώ

Εξέλιξη διαδικασίας κάλυψης 232 κενών θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Μέτα από ενέργειες του σωματείου μας κατατέθηκε μια αναφορά με δυο ερωτήσεις σχετικά με το μεσοπρόθεσμο 2016 -2019 και το υπουργείο δεν απάντησε καθόλου . Τα συμπεράσματα δικά σας

Θέμα: Εξέλιξη διαδικασίας κάλυψης 232 κενών θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Συνημμένα αρχεία: