Είστε εδώ

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Αθήνα: 04.02.2016 Αρ. Πρωτ.: 144

ΠΡΟΣ: κ. Ν. Τόσκα, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΚΟΙΝ: «Πίνακα Αποδεκτών»

Θέμα: «Ζητείται άμεση παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει πυροσβέστης με αναπηρία πενταετούς υποχρέωσης»

Kύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση ως φορέας παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - με το παρόν έγγραφό της σας μεταφέρει το αίτημα του κ. Λυκούργου Πολίτη, πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης με αναπηρία, ώστε να τεθεί σε μόνιμη διαθεσιμότητα όπως ορίζει ο νόμος και να του αποδοθούν οι οικονομικές απολαβές που δικαιούται.

Ο Λυκούργος Πολίτης, ο οποίος εργαζόταν από το 2000 ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης στη Μυτιλήνη, στις 8 Οκτωβρίου 2013, καθ’ οδόν να αναλάβει υπηρεσία, είχε ένα τροχαίο ατύχημα χωρίς δική του υπαιτιότητα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ημιπάρεση δεξιάς πλευράς και αφασία εκπομπής. Η Επιτροπή του ΚΕΠΑ του έδωσε συνολικό ποσοστό αναπηρίας 90% έως τις 29.02.2016.

Ο κ. Πολίτης από το χρόνο του ατυχήματός του είχε μακρά αναρρωτική άδεια από την υπηρεσία του, για δύο χρόνια, η οποία έληξε στις 24.09.2015. Στις 03.08.2015 υπέβαλε αίτηση να εξεταστεί από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 125, της παρ. 2γ΄ του άρθρου 127 του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99 Α΄ 1992) και της παρ. 18 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄20111). Επίσης ζήτησε να του χορηγηθεί το επίδομα του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, το οποίο δικαιούται.

Δυστυχώς όμως, αντί να του οριστεί ημερομηνία εξέτασης από την Α.Υ.Ε.Π.Σ. ενημερώθηκε εγγράφως από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι τέθηκε ερώτημα προς τη Νομική Υπηρεσία του Σώματος και ζητήθηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το αν υπάρχει κώλυμα για να τεθεί σε μόνιμη διαθεσιμότητα πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία του κοινοποιήθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από πέντε μήνες (20.01.2016), βεβαίωσε ότι οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δύναται να τεθούν σε μόνιμη διαθεσιμότητα και να παραπεμφθούν στην Α.Υ.Ε.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3938/2011.
Στη συνέχεια ο κ. Πολίτης κατάφερε να εξεταστεί από την Α.Υ.Ε.Π.Σ. και του δόθηκε μακρά αναρρωτική άδεια διάρκειας 3 μηνών (από 21.01.2016 έως 20.04.2016) χωρίς όμως αποδοχές.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3938/2011 ο πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστης εφόσον υποστεί εργατικό ατύχημα διατελών και ένεκα της υπηρεσίας, (έτσι ακριβώς γράφει και το πόρισμα της ΕΔΕ) και εφόσον το ποσοστό αναπηρίας του είναι πάνω από 80% λαμβάνει ένα επίδομα 300 ευρώ από την πρώτη μέρα του ατυχήματός του. Ο κ. Πολίτης έχει κάνει άπειρες αναφορές στην υπηρεσία του γι’ αυτό, αλλά δεν τον έχουν ενημερώσει ότι δεν δικαιούται επίδομα.

Αντίθετα, από τις 24.09.2015 που έχει λήξει η αναρρωτική άδεια του κ. Πολίτη δεν έχει λάβει καμία οικονομική αποζημίωση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες επιβίωσης, πόσο μάλλον να καλύψει τη συμμετοχή για τις θεραπείες και τα φάρμακά του (η συμμετοχή για τα φάρμακά του ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 200 ευρώ).

Διερωτόμαστε λοιπόν ποιος ο λόγος να υποστεί ο κ. Πολίτης αυτή την πολύμηνη καθυστέρηση προκειμένου να εξεταστεί από την Α.Υ.Ε.Π.Σ. και όταν τελικά εξεταστεί από την Επιτροπή να πάρει τρίμηνη αναρρωτική άδεια χωρίς απολαβές.

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε αδιανόητο να απαξιώνεται με τέτοιο τρόπο ένας πολίτης που έχει προσφέρει τόσα στο κοινωνικό σύνολο, λόγω μιας στείρας γραφειοκρατικής λογικής και να ταλαιπωρείται ψυχικά και οικονομικά, με κίνδυνο ακόμα και για την ίδια του τη ζωή.

Η Πολιτεία θα πρέπει να διαθέτει την ευελιξία να εξετάζει κάποιες περιπτώσεις πέρα από τα στενά πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία.

Ως εκ τούτου η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει:

Την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να τεθεί ο Λ. Πολίτης σε πολεμική (μόνιμη) διαθεσιμότητα,
Να του αποδοθεί το επίδομα των 300 ευρώ που δικαιούται βάση του νόμου
από την ημέρα του ατυχήματος,
Να του καταβληθεί αποζημίωση για την τρίμηνη μακρά αναρρωτική άδεια που του έχει δοθεί από την Α.Υ.Ε.Π.Σ.

Συνημμένα αποστέλλουμε τα δικαιολογητικά που μας απέστειλε ο κ. Πολίτης, προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως για το εν’ λόγω θέμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Π. Κουρουμπλή
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασ/σης, κ. Κ. Πουλάκη
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
- Πρόεδρο και Μέλη Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής
- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
- ενδιαφερόμενο, κ. Λυκούργο Πολίτη