Είστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 35369 89351 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 46 ΜΕΓΑΡΑ: 04/02/2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1) Μισθολόγιο Π.Π.Υ. και συμβασιούχων.
Συνάδελφοι σχετικά με την διαταγή που εκδόθηκε πρόσφατα περί του νέου μισθολογίου σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Α.Π.Σ.:
α) Μας μεταβίβασαν ότι θα υπάρξει και νέα διαταγή.
β) Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στη μισθοδοσία για 2 περίπου έτη.
Σε γενικές γραμμές εκτιμάται ότι θα πάρουμε πάνω – κάτω τα ΙΔΙΑ.

2) Άδεια ανατροφής τέκνου.
Όσοι συνάδελφοι έχουν παιδιά έως 3 ετών μπορούν να κάνουν αναφορά εφόσον δεν την έχει χορηγηθεί ο ένας σύζυγος να την πάρει ο άλλος σύζυγος. Το Α.Π.Σ. εξετάζει όλες τις περιπτώσεις γιατί είναι και κάποιες που δεν καλύπτονται.

3) Πληρωμή των 82 Π.Π.Υ.
Το αργότερο στις 10/02/2016 θα πληρωθούν κανονικά ότι αποδοχές έπαιρναν και σαν συμβασιούχοι.
Σχετικά με την άδεια, όταν αποφοιτήσουν από την σχολή οι συνάδελφοι δικαιούνται σίγουρα την βραχεία 11 ημέρες και αναμένουμε διευκρινήσεις από το ΑΠΣ για το σύνολο των υπόλοιπων ημερών.

4) Ανανέωση τριετίας των συμβασιούχων.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό κείμενο που προωθείται προς υπογραφή και αφορά την ανανέωση των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Άρθρο 1
Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 124/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2005 (Α΄175) , με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 121/2007 (155) και με την παρ. 2 του αρθ. 1 του π.δ. 109/13 , (Α΄144), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα , προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2016 με δυνατότητα επαναπρόσληψης τους και για τα έτη 2017 και 2018 εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψης τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του παρόντος διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν . Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ΄ έτος τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα , απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ΄εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες , όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησης»

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747