Είστε εδώ

Ενημέρωση μελών της Ανασυγκρότησης Πυροσβεστών, για συναντήσεις - ενέργειες - κατάθεση τροπολογιών

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37

Τηλ. 6948 401282 Φαξ: 2510 611302 email : ipapanast@gmail.com

Αθήνα 20/02/2016

ΠΡΟΣ : 1 ΣΩΜΑΤΕΙΑ 2. ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας υπήρξαν αλλεπάλληλες συναντήσεις της ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ στην Αθήνα με φορείς, εκπροσώπους κομμάτων και βουλευτές για όλα τα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους Πενταετής και Συμβασιούχους και την ρύθμιση αυτών .

Τα προγραμματισμένα ραντεβού με το Υπουργό κ. Τόσκα αναβλήθηκαν χωρίς να έχει ορισθεί νέα ημερομηνία . Γνωστό είναι ότι εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2016 δεν υπάρχουν για κανένα από τα αιτήματα του κλάδου μας , επίσης αρνητική είναι η απάντηση του κ. Χουλιαράκη στο αίτημα του Επιτελικού Σχεδιασμού για την μονιμοποίηση όσων έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο Ν. 3938/2011 και η παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4249/2014.

Πληροφορηθήκαμε ότι μετά τη διαπραγμάτευση της Κυβέρνησης για το Μεσοπρόθεσμο, από πλευράς Υπουργείου μας θα γίνουν εκ νέου προσπάθειες - ενέργειες τις επόμενες μέρες για την εξεύρεσης πιστώσεων . Αν υπάρξουν πιστώσεις τότε θα γίνουν και οι ανάλογες ανακοινώσεις από πλευράς του κ. Τόσκα, στην περίπτωση που δεν εξευρεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις μέχρι τα τέλη Μαρτίου που είναι η προθεσμία υπογραφής του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 -2018 το οποίο εκκρεμεί από τον Ιούνιο του 2015 τότε το ποίο πιθανό η κατάσταση να έχει ως σήμερα με μόνο θέμα την ανανέωση της ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ .
Από πλευράς μας μέχρι να οριστικοποιηθούν οι ενέργειες του Υπουργείου μας και να εκδηλωθούν οι προθέσεις του κ. Τόσκα για την μονιμοποίηση ή ανανέωση πενταετίας, θεωρούμε ότι είναι σε ισχύ την πρόταση για την Μονιμοποίηση των 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης έτσι όπως αυτή λέχθηκε στις Προγραμματικές Δηλώσεις του Υπουργείου στις 9/2/2015.

Στο μεσοδιάστημα θα γίνουν από πλευράς συντονισμένες ενέργειες με τα Σωματεία το Υπουργείο και το Αρχηγείο ώστε να διαμορφωθούν τελικές προτάσεις και να ρυθμιστούν καθήκοντα, ωράρια εργασίας και άδειες που είναι επίσης σε εκκρεμότητα .
Τώρα ως αναφορά της πιστώσεις για μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 2016 και συνεχίζουν να αναφέρονται αυτές ως εποχικού προσωπικού ενώ στην ουσία οι πιστώσεις αφορούν και Πενταετής Πυροσβέστες και Συμβασιούχους Πυροσβέστες .

Κ.Α.Ε 342 αμοιβές εποχικού προσωπικού (τακτικές) είναι 53.402.120,00 μειωμένες κατά 4.597.880,00 από τις περσινές που ήταν 58.000.000,00
Κ.Α.Ε 352 εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού ΙΚΑ είναι 14.500.000,00 μειωμένες κατά 702.530,00 από τις περσινές που ήταν 15.202.530,00
Οι συγκεκριμένες Κ.Α.Ε 342 και Κ.Α.Ε 352 για το 2016 αφορούν μόνο τους Πενταετής και όχι τους Συμβασιούχους .

Για τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη – εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2016 διότι έχει λήξη η τριετία 2013 – 2014 - 2015 και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η ανάλογη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) που να προβλέπει τις πιστώσεις για το 2016 .
Οι μόνες ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, είναι αυτές του Α.Π.Σ. και αφορούν την εισήγηση του για την πρόσληψη 1500 Συμβασιούχων Πυροσβεστών για το 2016 . Το αίτημα έχει σταλεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έχει επιστέψει διότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη Π.Υ.Σ. μέχρι σήμερα .

Ενέργειες που εκκρεμούν :

1. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) για την έγκριση πιστώσεων για το 2016
2. Σύνταξη σχεδίου Π.Δ. από το Υπουργείο μας για την ανανέωση των συμβάσεων

3. Υπογραφή από τα συναρμόδια υπουργεία

4. Αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την έκκριση και εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων

5. Αποστολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) για την έγκρισή του

6. Μετά την έγκριση του επιστροφή στα συναρμόδια Υπουργεία για υπογραφές

7. Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείου του Κράτους για ΦΕΚ

8. Έγκριση από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι ακόμα σε εκκρεμότητα και αν δεν γίνουν άμεσες κινήσεις θα έχουμε αυτά του 2013 ( πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών στα τέλη Ιουνίου).

Πέραν αυτών από την πλευρά της ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ έχουν γίνει ενέργειες από τον περασμένο Αύγουστο πριν της εκλογές ώστε να υπάρξουν έγγραφες δεσμεύσεις για τη διευθέτηση εργασιακών ζητημάτων που εκκρεμούν με νομοθετικές ρυθμίσεις. . Έγινε επίσης προσπάθεια από τον περασμένο Νοέμβριο ώστε οι δεσμεύσεις αυτές να μπούνε σε τροχιά επίλυσης θέματα όπως :

1. Ένταξη στους πίνακες επιτυχόντων επιλαχόντων των συναδέλφων του 2008 και 2009

2. Παράταση του πίνακα για άλλα 2 έτη

3. Σταδιακή απορρόφηση όλων των επιλαχόντων του πίνακα της παρ. 3 στο μεσοδιάστημα 3ετίας 2016 – 2018 , ώστε να γίνει η αναγκαία ομογενοποίηση του Σώματος έως 2019 , έτος το οποίο θα αποφοιτήσουν οι πρώτοι σπουδαστές που εισαχθούν στην Ανώτατη Σχολή Πυροσβεστών το τρέχον έτος με Πανελλαδικές Εξετάσεις .

4. Την ένταξη όλων των Π.Π.Υ. υγειονομικά και για περίθαλψη στην ασφάλεια του δημόσιου όπως ισχύει για όσους Πυροσβέστες προσελήφθησαν μετά το 2007, ώστε να ρυθμιστούν θέματα όπως αυτό των αδειών (χωρίς να γίνεται διακοπή της μισθοδοσίας όπως συμβαίνει τώρα σε περιπτώσεις ασθενείας, αναρρωτικών) καθώς επίσης και σε όλες τις άδειες που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό , ( κανονική, λοχείας , κυήσεως, ανατροφής κ.λ.π.) .

5. Εναρμόνιση καθηκόντων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ώστε να απαληφθούν η διαφορές στα απροσδιόριστα και ελλιπή καθήκοντα που ισχύουν μέσα σε ένα αντιφατικό νομικό πλαίσιο που μας διέπει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938 /2011 (Α΄ 63) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 9. α του άρθρου 98 του Ν. 4249/2014 και ορίζει ότι :
Δεν μπορεί τα καθήκοντα να είναι αυτά της δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας και επικουρικά στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού και όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, να επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις .
Όπως επίσης για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους με το Πυροσβεστικό Σώμα.
Είναι δυο αντιφατικές διατάξεις στην ίδια παραγράφω που δημιουργούν διαφοροποιήσεις μεταξύ του προσωπικού , συνθήκες άνισης μεταχείρισης για το ίδιο πυροσβεστικό έργο και εντέλει αντί να ενισχύουν το πνεύμα ομαδικότητας το δυσχεραίνουν.

6. Εναρμόνιση ωραρίων εργασίας των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και διάθεση του προσωπικού στο σύνολο του , ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες που χρίζουν άμεσων ενεργειών σε πραγματικό χρόνο εξέλιξης του συμβάντος και όχι μεταγενέστερα αυτού. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός της 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών όλο το χρόνο

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν κατατεθεί Βουλευτικές Τροπολογίες για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που απασχολούν πολλούς συναδέλφους, τις οποίες θα σας τις γνωστοποιήσουμε όταν έρθει προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής το επικείμενο νομοσχέδιο.

Για την Α.Π.Π.Υ.Σ. & τα Σωματεία που στηρίζουν το συνδυασμό ο Επικεφαλής του Συνδυασμού & μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Παπαναστασίου Ιωάννης κιν. 6948 401282
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ