Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ : ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ Τ.Κ 69100 ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : 2510 611302 Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr
E mail : ipapanast@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
3. Δ.Σ. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
2. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 23 ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 10/03/2016

ΘΕΜΑ : Διεκδίκηση καταβολής χορήγησης βοηθήματος από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας στους δικαιούχους αυτού, συναδέλφους, μέλη του Σωματείου

Κύριοι της Ομοσπονδίας
Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας από το έτος 2007, οπότε και αποφασίστηκε η δημιουργία του με μόνη προϋπόθεση τη συμμετοχή των συναδέλφων με την εκ μέρους εκάστου εφάπαξ καταβολή - παρακράτηση των 100 ευρώ, είχε ως πρωταρχικό σκοπό να βοηθάει και να ενισχύει τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτό, σε περιπτώσεις ασθενείας, ατυχημάτων, εντός και εκτός υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό, σας έχουμε αποστείλει εδώ και μήνες τα υπ. Αριθ. Πρωτ. (186/05.12.2015, 188 05.12.2015, 197/14.01.2015) έγγραφα του Σωματείου μας με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά τριών περιπτώσεων συναδέλφων μελών μας δικαιούχων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.

Από πλευράς σας, δυστυχώς, υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει πλήρης απαξίωση και αδιαφορία για την τύχη των συναδέλφων αυτών, που χρίζουν βοήθειας για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών τους.

Στο Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία στην Αθήνα το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016, επί των ως άνω αιτήσεων, μας δώσατε ισάριθμες απορριπτικές βεβαιώσεις αναφέροντας κατά τρόπο γενικόλογο και αόριστο, ότι το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό της Π.ΟΠ.Υ.ΣΥ.Π. και στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, χωρίς να παρατίθεται στις απορριπτικές σας απαντήσεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Στο δε Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την επομένη ημέρα, Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Novus City Hotel στην Αθήνα σε ερωτήσεις που απεύθυνε στην νομική σύμβουλο σας κα. Μαρίνα Τσουκάτου ο Πρόεδρος του Σωματείου και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έλαβε τις παρακάτω απαντήσεις .

«Ερώτηση : Αν όσοι συνάδελφοι συμμετείχαν σε αυτό (το Ταμείο Αλληλοβοηθείας), με την εφάπαξ καταβολή - παρακράτηση των 100 ευρώ το έτος 2007 και δεν είναι πλέον μέλη του Σωματείου που να είναι με τη σειρά του μέλος της Ομοσπονδίας, δικαιούνται σε περίπτωση ανάγκης, λόγω ασθενείας να ζητήσουν την ενίσχυση τους από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας ;
Απάντηση : Όχι δεν δικαιούνται να ζητήσουν την ενίσχυση από αυτό

Ερώτηση : Αν όσοι συνάδελφοι συμμετείχαν σε αυτό, με την εφάπαξ καταβολή - παρακράτηση των 100 ευρώ το έτος 2007 και υπάρχει άρνηση καταβολής ενίσχυσης σε περιπτώσεις ανάγκης , μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή χρημάτων που τους αναλογούν, βάση του εναπομείναντος ποσού την παρούσα χρονική περίοδο ;
Απάντηση : Όχι δεν μπορούν να αξιώσουν την επιστροφή χρημάτων»

Από τις παραπάνω απαντήσεις, συνάγεται ότι για να ενισχυθεί κάποιος συνάδελφος από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, λόγω ασθενείας, ως προϋπόθεση δεν αρκεί μόνο η οικονομική συμμετοχή του σε αυτό, αλλά απαιτείται και να έχει την ιδιότητα του μέλους της Ομοσπονδίας.

Για την μεταβολή όμως αυτή ουδέποτε μέχρι σήμερα έχουν ενημερωθεί οι συνάδελφοι που συνέδραμαν οικονομικά το έτος 2007 το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και είναι νόμιμοι δικαιούχοι αυτού.

Η αυθαίρετη και μονομερής εκ μέρους σας αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και του ρόλου που το Ταμείο Αλληλοβοηθείας από τη δημιουργία του ήθελε να διαδραματίσει δεν είναι νόμιμη και αντιστρατεύεται τους σκοπούς για τους οποίους αυτό αρχικά δημιουργήθηκε. Εάν δε, σκοπός της αλλαγής αυτής της λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι να δεσμεύσετε τους δικαιούχους του Ταμείου να παραμείνουν μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων – μελών σας, όχι μόνο δεν είναι ορθός, αλλά η συμπεριφορά σας αυτή θα επιφέρει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το πρόσφατα τροποποιημένο δημοσιευμένο Καταστατικό της Ομοσπονδίας, εάν και είχατε την υποχρέωση να θέσετε ως θέμα συζήτησης στο πρώτο, μετά την δημοσίευση του τροποποιημένου καταστατικού σας, Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που έλαβε χώρα στις 28.2.2016, τον διορισμό προσωρινής Τριμελούς Επιτροπής για τη διοίκηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας καθώς και την σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου, τούτο δεν το πράξατε.

Η παράλειψη δε της υποχρέωσής σας αυτής σε συνδυασμό με την απόρριψη των αιτημάτων των συναδέλφων, μας δίνει κάθε δικαίωμα να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντί σας.

Από πλευράς Σωματείου μας, σας δηλώνουμε, ρητά επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, ότι θα κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, και σε περίπτωση άρνησης σας, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια σε βάρος σας προς αποκατάσταση της νομιμότητας και προς εξασφάλιση των νομίμων συμφερόντων των μελών μας-δικαιούχων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ H Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
κιν. 6948401282 & *750942 κιν. 6988615400 & * 715400

http://pyrosvestesamth.blogspot.gr/2016/03/blog-post_10.html?utm_source=...