Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΕΠΟΧΙΚΏΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΕΠΟΧΙΚΏΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΈΔΡΑ ΒΌΛΟΣ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑΣ- ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΑΦΕ 48 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΚ,43131
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΌ ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΝΌΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 74/2013 ΑΠΌΦΑΣΗ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΒΌΛΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ 2242/25-4 ΒΙΒΛΊΟ ΑΝΑΓΝ. ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΒΟΛΟY
Καρδίτσα 9/3/2016

Ο Συμβασιούχος συνάδελφος [ Π-Ε] είναι και άνεργος και χρειάζεται τη βοήθειά μας λόγου προβλήματος του παιδιού του.
Οποίος συνάδελφος θέλει και μπορεί να βοηθήσει ο αριθμός λογαριασμού του είναι ο κάτωθι 5161-054335-875 τράπεζα Πειραιώς.
Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη όση και αν είναι . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρέκος Βασίλειος Μπαιράμης Δημήτριος

http://sed-hellas.blogspot.gr/2016/03/blog-post_10.html