Είστε εδώ

Εργασιακά θέματα Π.Π.Υ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΜΕΓΑΡΑ: 14/03/2016
ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
κ. Νικόλαο Τόσκα

ΘΕΜΑ: «Εργασιακά θέματα Π.Π.Υ.».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στην υπ’ αριθμ. 7017/4/19240/07.03.2016 απάντηση σας προς τον Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Τζαβάρα, αναφέρετε «έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες ένταξης Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό (για τους 2.240 Π.Π.Υ.)».
Στις 02/03/2016 σε συναντήσεις συνδικαλιστών των Π.Π.Υ. με ΠΑΣΩΠΥ, ΕΠΠΥΕ, ΠΟΠΥΣΥΠ, ΑΠΠΥΣ, αναφέρατε αντί για τη μονιμοποίηση των Π.Π.Υ. «παραμένει σημαντικό το οικονομικό θέμα», «δεν χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για την ένταξη των Π.Π.Υ.» και ότι μέχρι τέλη Μαΐου θα ξεκινήσει η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (συγκρότηση επιτροπών, παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων ».
Αναφέρετε επίσης ότι πρέπει να ψηφιστούν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και το μεσοπρόθεσμο.
Όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τα δηλωθέντα στην 7017/4/19240/07.03.2016 ότι έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες.
Σας ερωτούμε, έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες και αν ναι ποιες είναι αυτές;
Αν όχι, πότε θα ψηφιστεί μεσοπρόθεσμο, ασφαλιστικό και πότε θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση και πότε θα πραγματοποιηθούν συγκρότηση επιτροπών, παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων κ.λ.π.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747