Είστε εδώ

Επιλεκτική μεταχείριση Α.Π.Σ. στις γονικές άδειες νέα επιστολή προς κ. Τόσκα

ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)
www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 95 ΜΕΓΑΡΑ: 04/04/2016
ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Αναπλ. Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
κ. Νικόλαο Τόσκα

ΘΕΜΑ: «Επιλεκτική μεταχείριση προσωπικού του Π.Σ.».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το Α.Π.Σ. απαντά με το υπ’ αριθμ. 17262-οικ. Φ.Α. 22162 έγγραφο προς την Π.Υ. Πύργου για θέμα άδειας Π.Π.Υ. ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 3/14 επιτρέπεται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 2 έτη και μέχρι 1 έτος για κάθε επιπλέον τέκνο.
Συνεπώς το προσωπικό πρέπει να αιτηθεί και να πάρει άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα του Άρθρου 102Α – Π.Δ. 3/2014.
Στις 28.03.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης προς την Π.Υ. Πύργου για το εάν έχει χορηγηθεί υπάλληλος της υπηρεσίας άδεια με αποδοχές απαντά η Διοίκηση στην 1409 Φ.Α. 22162/28.03.2016 ότι έχει χορηγηθεί υπάλληλος άδεια με αποδοχές.
Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντάς υπόψη:
1) Τον Ν.1264/82, Άρθρο 4, παράγρ. 1 και 4β,
2) Το Π.Δ. 210/92 (ΚΕΥΠΣ), Άρθρο 9, παράγρ. 1, Άρθρο 11, παράγρ. 2 και 8, Άρθρο 60, παράγρ. 4 και το Άρθρο 61,
3) Θεωρούμε τη μη εφαρμογή του Π.Δ. 3/2014, Άρθρο 102α και 2,
4) Ίση μεταχείριση του προσωπικού σύμφωνα με το Άρθρο 4, 1 και 2 του Συντάγματος όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο Νόμο.
Σας ερωτούμε:
1) Για ποιο λόγο γίνεται διαχωρισμός μεταχείρισης προσωπικού του Π.Σ. και από πού απορρέει αυτό;
2) Ποιες οι ενέργειες της Διοίκησης να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος του υπαλλήλου;

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747