Είστε εδώ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Εξώδικο του Σωματείου Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης & Βορείου Αιγαίου προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Σωματείου Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης κ Βορείου Αιγαίου, που εκπροσωπείται νόμιμα.

Π Ρ Ο Σ
Την εδρεύουσα στην Αθήνα, Πειραιώς και Βούλγαρη 1, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης κ Συμβασιούχων Πυροσβεστών, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα.
Κοινοποιουμένη και στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

***********************

Οπως καλώς γνωρίζετε σύμφωνα με το αρθ. 27 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας ιδρύθηκε Ταμείο Αλληλοβοηθείας, με σκοπό την ενίσχυση των φυσικών μελών των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, όταν υποστούν ζημιά ή έχουν οικονομική ανάγκη, εξαιτίας γεγονότων που οφείλονται στην παροχή της εργασίας τους, στην άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους σε βλάβη υγείας, σε θάνατο, σε οικογενειακά προβλήματα ή σε ανωτέρα βία. Παρά ταύτα και ενώ ζητήσαμε στις 5.12.2015 την οικονομική ενίσχυση του συναδέλφου Σ. Μ. , που είχε διαγνωσθεί με Ca, την οικονομική ενίσχυση του συναδέλφου Π. Σ. , που υπέστη οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, και εν συνεχεία στις 14.1.2016 την οικονομική στήριξη του συναδέλφου Γ. Σ. , που είχε υποστεί αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, εσείς επιδεικνύοντας ανάλγητη συμπεριφορά δεν προστρέξατε στους δοκιμαζόμενος συναδέλφους. Απορρίψατε τις αιτήσεις για χορήγηση βοηθείας στα ανωτέρω μέλη του Σωματείου με το από 24.3.2016 έγγραφό σας, θεωρώντας το μάλιστα φυσικό, με την αιτιολογία ότι δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές για το έτος 2015, και ως εκ τούτου , όπως αναγράφετε , δεν φαίνονται ενεργά και τακτοποιημένα μέλη. Το γεγονός ότι τα μέλη αυτά είναι πάσχοντα, ότι έχουν κριθεί ανίκανα προς εργασία, ότι δεν έχουν λάβει κάποιο ποσό από τον ασφαλιστικό τους φορέα, δεν σας συγκινεί, σας αφήνει αδιάφορους. Εκτός τούτου με το ανωτέρω έγγραφο λοιδορείτε το Σωματείο μας και καταφέρεστε εναντίον του, θεωρώντας μας υποκριτές, που φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την μη καταβολή του βοηθήματος στα μέλη, που αντιλαμβάνονται, ως αναφέρετε, την αθλιότητά τους.

Επειδή με την παρούσα μας διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την κατά παράβαση της καλής πίστης και των χρηστών ηθών αντισυναδελφικής και υβριστικής συμπεριφορά σας εναντίον ημών.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως εφαρμόσετε το αρθ.27 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και μεριμνήσετε για τους δοκιμαζόμενους συναδέλφους μας, συντάξετε νέο Κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου, μεριμνήστε ώστε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας να λειτουργεί νόμιμα και να μην αντιστρατεύεται τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε, παύσετε να λοιδορείτε τα Σωματεία Πυροσβεστών, ως και να επιδεικνύετε έναντι ημών απρεπή και υβριστική συμπεριφορά.

Επειδή και πάλι διαμαρτυρόμεθα εντόνως με την παρούσα μας για την παραπάνω αήθη και ανάλγητη συμπεριφορά σας.

Σας καλούμε όπως εφαρμόσετε τα ανωτέρω επιδεικνύοντας αίσθημα αλληλεγγύης και συναδελφικής συμπαράστασης, προς συμφέρον όχι μόνον των Σωματείων, αλλά και της Ομοσπονδίας, άλλως θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει προς την εδρεύουσα Αθήνα, Πειραιώς κ Βούλγαρη 1, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης κ Συμβασιούχων Πυροσβεστών, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επίδοσής του.
Επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ

Αθήνα 11 Ιουλίου 2016
Οι εξωδίκως Δηλούντες

Για το Δ.Σ. του Σωματείου