Είστε εδώ

Σχετικά με την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας

ΠΠΥ συνάδελφοι σχετικά με την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας ισχύει ο Ν 1358/83 κ ο Ν 4387/16 και η σχετική ανακοίνωση του ΙΚΑ εδω....
Είμαστε ακόμα στο ψάξιμο, αίτηση χρειάζεται να γίνει στο τοπικό κατάστημα ΙΚΑ ισχύουν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρων αποδοχών χ 20% χ τους μήνες στρατιωτικής θητείας.
θα ενημερωθείτε εκ νέου περαιτέρω.