Είστε εδώ

Απάντηση σε Έγγραφο Διασπαστών 128 / στης 4.7.2013 με ΘΕΜΑ: Περιπολικά στα πεζοπόρα τμήματα .

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 29144 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 88 ΜΕΓΑΡΑ: 07/ 08/2013
1) Αρμόδια Τμήματα Α.Π.Σ.
2) Πίνακες ανακοινώσεων

ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε Έγγραφο Διασπαστών 128 / στης 4.7.2013 με ΘΕΜΑ: Περιπολικά στα πεζοπόρα τμήματα .»

Ωραίο ερώτημα κάνατε στο Α.Π.Σ. για τις περιπολίες.
Απάντηση του Α.Π.Σ. «οι Π.Π.Υ. διαχωρίζονται σε μάχιμους και οδηγούς».
Πάλι είδηση βγάλατε, Συνάδελφοι ξαναμάθετε ότι όπως λέει ο Ν.3938/2011 ότι είμαστε μάχιμοι και οδηγοί.
Τώρα εκεί στην Ένωση οι οδηγοί κάνουν χρέη μάχιμων και οι μάχιμοι κάνουν χρέη οδηγών, είναι άλλο θέμα αυτό.

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ