Είστε εδώ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)
www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 295 ΜΕΓΑΡΑ: 20/12/2016
ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
κ. Καπέλιο Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «ΜΑΠ Π.Π.Υ. - Συμβασιούχων».

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Για το 2016 δεν είδαμε ούτε και τις φόρμες που θα παραλαβαίναμε για τους Π.Π.Υ.
Τελικά θα χορηγηθούν οι Π.Π.Υ. ΜΑΠ για το 2016; Ποιοι και πότε;
Υπάρχει μέριμνα και για τα ΜΑΠ των συμβασιούχων;
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747