Είστε εδώ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ Π. Υ. ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Π.Σ. ΚΑΙ Π.Υ. ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ Π. Υ. ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Π.Σ. ΚΑΙ Π.Υ. ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

https://www.facebook.com/poeyps/posts/1205850409511464