Είστε εδώ

Δ ι κ η γ ο ρ ι κ η Ε τ α ι ρ ε ι α Ε ρ γ α τ ι κ ο υ Δ ι κ α ι ο υ

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ
Γ΄ Σεπτεμβρίου & Αβέρωφ 11, 104 33 Αθήνα ● Τηλ.: 210 82 51 555 ● Fax. 210 82 51 179

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Προς
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι συζητήθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 20 Δεκεμβρίου 2016 η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αρ. 113/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, η οποία είχε δικαιώσει πρώην συμβασιούχους πυροσβέστες σε υπόθεση διεκδίκησης αναδρομικών ποσών λόγω ίσης μεταχείρισης με το μόνιμο προσωπικό και είχε επιδικάσει σε καθένα εκ των συναδέλφων σας χρηματικά ποσά ύψους από 14.000 € έως 17.000 €.
Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του επόμενου εξαμήνου, πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η εισήγηση του Δικαστηρίου είναι θετική για το Ελληνικό Δημόσιο. Η θετική ή μη εξέλιξη της υπόθεσης θα επηρεάσει αναλόγως και τις αγωγές που έχουν κατατεθεί για λογαριασμό των εντολέων μας, συνεπώς αναλόγως της απόφασης που θα δημοσιευτεί θα καθορίσουμε και τις επόμενες κινήσεις μας σε νομικό επίπεδο.

Με τιμή,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΑΜΠΙΤΗΣ