Είστε εδώ

ΘΕΜΑ: «Προσωπικό του Π.Σ.».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
&
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
(ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)

www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com
facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:21 ΜΕΓΑΡΑ: 07/03/2017

ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
κ. Καπέλιο Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Προσωπικό του Π.Σ.».

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Μετά τις ανακατατάξεις το τελευταίο διάστημα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω στοιχεία που ισχύουν αυτή την στιγμή.
1) Πόσοι Π.Π.Υ. που παρατάθηκε η θητεία τους για τρία έτη εργάζονται στο Π.Σ;
2) Πόσοι Π.Π.Υ. που ανανέωσαν εργάζονται στο Π.Σ;
3) Πόσοι είναι οι επιλαχόντες στο Π.Σ. μαζί με την ένταξη των αποφοίτων Γυμνασίου στον πίνακα επιλαχόντων;
4) Πόσοι συμβασιούχοι πήραν απόλυση τον 10/2016;
5) Πόσοι είναι οι συμβασιούχοι που προσλήφθηκαν 2008-2009;
6) Πόσα κενά υπολείπονται αυτή την στιγμή για τις κατηγορίες εξ εποχικών και εξ ιδιωτών για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4.000 Π.Π.Υ;
7) Έχετε πρόθεση να καλύψετε τα κενά αυτά εφόσον δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό;
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747