Είστε εδώ

ΘΕΜΑ: «Άτομα με αυξημένο όριο ηλικίας Π.Π.Υ. στα πεζοπόρα»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
& ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ(ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.) www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:45 ΜΕΓΑΡΑ: 03/04/2017

ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ. κ. Καπέλιο
Κοιν.:
Αξιότιμο Αναπλ. Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κ.
Τόσκα Νικόλαο

ΘΕΜΑ: «Άτομα με αυξημένο όριο ηλικίας Π.Π.Υ. στα πεζοπόρα».

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, κ. Υπουργέ,
Ένα από τα προβλήματα το οποίο τα τελευταία χρόνια παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις είναι και αυτό του αυξημένου ορίου ηλικίας των Π.Π.Υ. που στελεχώνουν τα Πεζοπόρα Τμήματα.
Είναι αυτονόητο ότι η φύση του πυροσβεστικού έργου που εκτελείται από τα συγκεκριμένα τμήματα απαιτεί εκτός των άλλων και πολύ καλή φυσική κατάσταση η οποία μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας. Ο τρόπος όμως της πρόσληψης τόσο των πενταετών όσο και των εποχικών υπαλλήλων δεν έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα την ουσιαστική ανανέωση του προσωπικού αυτών των μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος με αποτέλεσμα ο μέσος όρος της ηλικίας σήμερα να αποτελεί πρόβλημα που πιστεύουμε ότι επηρεάζει σημαντικά ακόμη και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των πεζοπόρων τμημάτων.
Εκτός όμως από αυτό η μειωμένη φυσική κατάσταση σε συνάρτηση με την ηλικία δημιουργεί και κινδύνους για το ίδιο το προσωπικό καθώς σίγουρα αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού τους.
Αν και κατά καιρούς διάφορες έχουν γίνει κάποιες μετακινήσεις πυροσβεστικού προσωπικού προς τα πεζοπόρα τμήματα αυτές στο σύνολό τους έχουν αποσπασματικό και πρόσκαιρο χαρακτήρα που στην πραγματικότητα ο χρονικός τους ορίζοντας ποτέ δεν ξεπέρασε την επόμενη αντιπυρική.
Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι σήμερα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την συγκροτημένη και ουσιαστική ανανέωση του προσωπικού των πεζοπόρων τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη καταρχήν την ηλικιακή κατανομή αλλά και την επιθυμία των εμπλεκομένων υπαλλήλων.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ταυτόχρονα αύξηση της αποτελεσματικότητας, μείωση του κινδύνου τραυματισμών των υπαλλήλων αλλά και αξιοποίηση της αυξημένης εμπειρίας του προσωπικού που θα απομακρυνθεί από τα πεζοπόρα τμήματα στις τοπικές υπηρεσίες του Σώματος.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας.
Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747