Είστε εδώ

Σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση του κ. Καραγιαννίδη βουλευτή Δράμας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την μη εφαρμογή της ισχύουσας περί ΥΑΕ Νομοθεσίας στους Χώρους Εργασίας μας

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, το Υπουργείο μας ως «Εργοδότης», έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις όπως ο Ν. 3850/2010 ορίζει :
α. να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας παρ.1 του άρ.8
β. να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας παρ.2 του άρ.8
γ. να συστήσει Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης παρ.9 άρ.9
δ. να έχει γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, εδάφιο α της παρ.1 του άρθ.43
ε. να τηρεί Ιατρικό Φάκελο για κάθε εργαζόμενο – υπάλληλό του, που να περιέχει και το ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου, όπως η παρ.9 του άρ. 18 του Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία ή αρχείο.
Το κόστος των εκ του νόμου υποχρεωτικών και ανελαστικών αυτών δαπανών ανέρχεται σε 500.000 περίπου ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβάνοντας τα πάντα

Δηλαδή περίπου 36 Ευρώ ετησίως για την Υγεία και Ασφάλεια κάθε Πυροσβέστη !!!!!

Ο υπουργός στις απαντήσεις του τηρεί σιγή ιχθύος και δεν αναφέρει τίποτα για την ταμπακιέρα.
Είναι ξεκάθαρη για εμάς η ευθύνη συλλογικά και ατομικά πρωτίστως του κ. Υπουργού αλλά και της φυσικής ηγεσία του Π.Σ. για την μη εφαρμογή της ισχύουσας περί ΥΑΕ Νομοθεσίας στους Χώρους Εργασίας μας, καθώς μπορούν άμεσα να την επιβάλλουν με κατάλληλες κατευθύνσεις, οδηγίες προς τη φυσική από την πολιτική ηγεσία και Διαταγές προς τους Διοικητές ή Διευθυντές ως εκπροσώπους του και εκπροσώπους του «Εργοδότη» στις Εγκαταστάσεις του Σώματος.
Από την άλλη έχουμε το γιοφύρι της Άρτας, η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Α.Π.Σ., εκπόνησε σχέδιο Π.Δ. για τα Μέτρα ΥΑΕ κατά τις επιχειρήσεις (όπου διασαφηνίζεται και το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές), το οποίο εγκρίθηκε ήδη τον Δεκέμβριο του 2008 όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο ΥΑΕ του υπουργείου Εργασίας, και υπογράφηκε από αρμόδιους Υπουργούς ήδη από αρχές του 2009, πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά λόγω των εθνικών εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2009 δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης του. Ακολούθως επαναπροωθήθηκε αλλά δεν το υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, μη αποδεχόμενος την Έκθεση Οικονομικής επιβάρυνσης που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών του ΑΠΣ, λόγω επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού του ΠΣ κατά περίπου 100.000 ευρώ όπως εκτίμησε.
Το σχέδιο όμως αυτό Προεδρικού Διατάγματος ΥΑΕ κατά τις Επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα και σε αντίθεση με την Έκθεση Οικονομικής Επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του ΑΠΣ, δεν επιβαρύνει οικονομικά τον Προϋπολογισμό του Σώματος καθόλου, αφού δεν προκαλούνται επιπλέον δαπάνες (όπως για Εκπαίδευση, Υλικά, κ.α.) από εκείνες τις αντίστοιχες αν όχι όμοιες που ήδη προβλέπονται, συμπεριλαμβάνονται και ήδη εμπεριέχονται στους Προϋπολογισμούς των άλλων αρμόδιων Διευθύνσεων του ΑΠΣ.
Αντιθέτως, το Σχέδιο αυτό Π.Δ., εμπεριέχει διάταξη με την οποία δίνεται το δικαίωμα σε Αξιωματικούς του Σώματος (υπό προϋποθέσεις κυρίως εκπαίδευσής τους) να ασκούν τα καθήκοντα και να παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας στο Σώμα, επιφέροντας έτσι εξοικονόμηση περί των 200.000 ευρώ από αυτή τη δαπάνη που αποτελεί εκ του Νόμου ανελαστική υποχρέωση!
Πάντως το ότι δεν δημοσιεύθηκε ακόμα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή αποτελεί αμέλεια και αναλγησία προς τον Μάχιμο Πυροσβέστη!
Ας απαντήσει η πολιτική ηγεσία του Υπ.ΔΤ&Π.Π. υπεύθυνα και δημόσια, χωρίς υπεκφυγές και τσιριτζάτζουλες, ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τη μέγιστη αξία για την εμπέδωση και ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας στους Έλληνες πολίτες, τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του πολίτη της πατρίδας;
Αν ΝΑΙ ας προχωρήσουν, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, 50 Ευρώ ετησίως για την Υγεία και Ασφάλεια κάθε Πυροσβέστη απαιτούνται συνολικά. Δεν τα αξίζει ;;;;

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ