Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ν.ΛΕΣΒΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ν.ΛΕΣΒΟΥ
Μυτιλήνη 21/11/2013
Προς τον
Πρόεδρο και το ΔΣ της ΠΟΠΥΣΠ
Θα θέλαμε να εκφράσουμε της ευχαριστίες μας στον Πρόεδρο και το ΔΣ της ΠΟΠΥΣΠ για την ηθική αλλά και υλική βοήθεια που προσφέρατε στον συνάδελφο μας Π.Λ, μετά από το τροχαίο που είχε.

Με τα τιμής
για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χιωτέλης Γιώργος Μυρωδέλης Ανέστης