Είστε εδώ

ΘΕΜΑ: Οικονομική αποζημίωση εξαιρέσιμων, νυχτερινών κ.λ.π.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 115 ΜΕΓΑΡΑ: 13/ 12/2013

ΠΡΟΣ:
Πίνακες ανακοινώσεων

ΘΕΜΑ: Οικονομική αποζημίωση εξαιρέσιμων, νυχτερινών κ.λ.π.

Κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα του Α.Π.Σ. που χειρίζεται μεταξύ άλλον και τα θέματα οικονομικών τον Π.Π.Υ. μας ενημέρωσαν ότι καταβάλατε προσπάθεια να πληρωθούμε τα νυχτερινά ,υπερορίες, Κυριακές, εξαιρέσιμα και εκτός έδρας για τους μήνες από Ιούλιο έως και Οκτώβριο το αργότερο έως το τέλος του έτους .

Έως σήμερα ότι μας έχει πει το αρμόδιο τμήμα είναι πάντα αληθής και ακριβής με απόκλιση ένα με δυο μέρες και ως εκ τούτου η πληροφόρηση είναι τσεκαρισμένη ως έγκυρη .

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ