Συνάντηση με τον Αρχηγό

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 104 ΜΕΓΑΡΑ: 4/ 11/2013

ΠΡΟΣ:
Πίνακες ανακοινώσεων
Κοιν:
Αρμόδια Τμήματα
Α.Π.Σ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου με τον Αρχηγό του Π.Σ. κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο.
Ο κ. Αρχηγός μας δήλωσε:

1) Δεν μπορούσε να εκδώσει διαταγή για την μετακίνηση των πεζοπόρων των Π.Π.Υ. σύμφωνα με τις ανάγκες των Π.Π.Υ.

2) Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από Π.Π.Υ. και μόνιμο προσωπικό και για το θέμα μισθολογικών ωριμάνσεων. Υπάρχει και η απάντηση του Γ.Λ.Κ. υπ. αριθμ. 2/61891/0022/30.08.2012 που αναφέρει ότι «ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που ξεπερνά τα 7 έτη δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη».

ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε Έγγραφο Διασπαστών με Αριθμ. Πρωτ. 145, 146, 147»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 103 ΜΕΓΑΡΑ: 02/ 11/2013
ΠΡΟΣ:
1) Πίνακες ανακοινώσεων
2) Αρμόδια τμήματα Α.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε Έγγραφο Διασπαστών με Αριθμ. Πρωτ. 145, 146, 147»

Στο 145 περί επιπλέον ώρες εργασίας.
Τι έγινε με τις ώρες που γράφετε κύριοι συνάδελφοι ;
Σας απάντησε προφορικά το Α.Π.Σ., γιατί δεν μας λέτε τι σας είπαν; Όπως είπατε και για την Συλλογική, ότι δεν ισχύει το 15ωρο των συμβασιούχων «δεν ισχύουν κάτι τέτοια. Δήξτε και λίγο σεβασμό εφόσον τους διαγράψατε πρώτα τους συναδέλφους και μετά τους υπονομεύετε κιόλας;
Και ποιες ώρες ζητάτε να πληρωθούμε οι Π.Π.Υ. αφού ζητάτε από την άλλη να δοθούν ρεπό;

ΘΕΜΑ: Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τριαντάφυλλο Βουλευτή Χίου , τομεάρχης ΠΑΣΟΚ για τα θέματα ΠΡΟ.ΠΟ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 102 ΜΕΓΑΡΑ: 17 / 10 /2013

Προς:

Πίνακες ανακοινώσεων

Ενημέρωση Μελών

Στα πλαίσια των συναντήσεων που πραγματοποιεί το σωματείο έγινε συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τριαντάφυλλο Βουλευτή Χίου , τομεάρχης ΠΑΣΟΚ για τα θέματα ΠΡΟ.ΠΟ.
Του θέσαμε θέματα εργασιακά, οικονομικά, μεταθέσεων κ.λ.π. και μας είπε ότι θα είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί μας ενόψει του Νομοσχεδίου της αναδιάρθρωσης και θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει για τα δικαία αιτήματα μας.

ΘΕΜΑ Συνάντηση στο Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. με τον κ. Περδίκη , Διευθυντή του Υπουργού κ. Δένδια

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 101 ΜΕΓΑΡΑ: 16 / 10 /2013

Προς:
Πίνακες ανακοινώσεων

Ενημέρωση Μελών

Στα πλαίσια των συναντήσεων που πραγματοποιεί το σωματείο έγινε συνάντηση στο Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. με τον κ. Περδίκη , Διευθυντή του Υπουργού κ. Δένδια .
Ερωτηθείς για το νομοσχέδιο της αναδιάρθρωσης και ότι φημολογούνται θέματα κινητικότητας εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, μας δήλωσε άγνοια λόγο αναρμοδιότητας και μας ενημέρωσε ότι θα κατατεθεί εντός του μήνα , θα περιλαμβάνει έκτος από θέματα τον Πυροσβεστών, θα έχει και θέματα της Αστυνομίας.

Σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση του κ. Καραγιαννίδη βουλευτή Δράμας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την μη εφαρμογή της ισχύουσας περί ΥΑΕ Νομοθεσίας στους Χώρους Εργασίας μας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 100 ΜΕΓΑΡΑ: 10 / 10 /2013

Προς:
Πίνακες ανακοινώσεων

Ενημέρωση Μελών

Σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση του κ. Καραγιαννίδη βουλευτή Δράμας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την μη εφαρμογή της ισχύουσας περί ΥΑΕ Νομοθεσίας στους Χώρους Εργασίας μας
Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες που ΔΕΝ παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή την ΥΑΕ στους Χώρους Εργασίας και συγκεκριμένα στις κτηριακές και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί το Σώμα, όπως είναι χιλιοειπωμένο, ισχύουν και θα έπρεπε ήδη από το 2003 να εφαρμόζονται, οι διατάξεις της περί ΥΑΕ νομοθεσίας όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3850/2010.

ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε Έγγραφο διασπαστών 143 / στης 27.9.2013 με ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση Πενταετών »

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 99 ΜΕΓΑΡΑ: 04/ 10/2013
Προς:
Πίνακες ανακοινώσεων
Κοιν.:
1) Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο
2) Αξιότιμο Κλαδάρχη
κ. Σπανέα

ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε Έγγραφο διασπαστών 143 / στης 27.9.2013 με ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση Πενταετών »

ΘΕΜΑ: « Eπίκαιρη ερώτηση στης 23/05/2013 από τον Βουλευτή κ. Καραγιαννίδη για το επίδομα των 150 € προς τον Υπουργό κ. Δένδια »

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 96 ΜΕΓΑΡΑ: 25/ 09/2013

ΠΡΟΣ:
Πίνακες ανακοινώσεων

ΘΕΜΑ: « Eπίκαιρη ερώτηση στης 23/05/2013 από τον Βουλευτή κ. Καραγιαννίδη για το επίδομα των 150 € προς τον Υπουργό κ. Δένδια » .

ΘΕΜΑ: «Πιθανό νέο Σωματείο».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 97 ΜΕΓΑΡΑ: 24/ 09/2013

ΘΕΜΑ: «Πιθανό νέο Σωματείο».

Αξιότιμο Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραγιαννίδη

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 95 ΜΕΓΑΡΑ: 24/ 09/2013

ΠΡΟΣ:

Αξιότιμο Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
κ. Καραγιαννίδη

Προς Διευθυντή 22’’ Μισθολογίου Τμήμα Β’

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 94 ΜΕΓΑΡΑ: 23/ 09/2013

ΠΡΟΣ:

Διευθυντή 22’’ Μισθολογίου
Τμήμα Β’
Υπόψη κ. Σπηλιωτόπουλου

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Σελίδες

Subscribe to Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών RSS